Bilde hentet fra Vestfold Audio.

Lokalpolitikeres arbeidsvilkår

juni 22, 2020 Kommunal økonomi og styring

På oppdrag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet skal Telemarksforsking i samarbeid med Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo kartlegge rammebetingelser og arbeidsvilkår for lokalpolitikere. Lokalpolitikernes arbeidsvilkår har stor betydning for hvordan lokaldemokratiet fungerer, og ikke minst for rekruttering og motivasjon til å delta i lokalpolitikken.

 

Formålet med prosjektet er å belyse hva slags betydning ulike faktorer har for rekruttering, motivasjon og villighet til å stille til gjenvalg blant lokalpolitikere. Viktige temaer er blant annet tidsbruk og arbeidsvilkår samt lokalpolitikernes rolle, handlingsrom og innflytelse. Prosjektet skal også ha et spesielt fokus på hatytringer, hvordan og i hvilken grad lokalpolitikere opplever hatytringer og konsekvensene av disse.

 

Som en del av prosjektet vil vi blant annet utarbeide en spørreundersøkelse til alle kommunepolitikere og gjennomføre intervjuer og observasjon i utvalgte casekommuner. Prosjektet starter i august 2020 og varer frem til desember 2021. Prosjektleder er Bent A. Brandtzæg, i tillegg vil disse bidra inn i prosjektet fra TF: Mari Torvik Heian, Erik Magnussen, Marit S. Kvernenes og Halvard Vike.

 

Les også:
Styringsutfordringer knyttet til interkommunale samarbeid
Utredning om små kommuner