Persondata i forskningsprosjekter

Telemarksforsking leverer forsking, forskingsformidling og utviklingarbeid. Vi organsierer dette i prosjekter. Noen av disse prosjektene innebærer bruk av personopplysninger. Det er Telemarksforsking som er behandlingsansvarlig for personopplysninger som blir samla inn og brukt i prosjektene.

For å sikre at vi behandler personopplysninger i samsvar med personvernreglementet, har vi inngått avtale med NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. NSD er et nasjonalt arkiv og senter for forskningsdata og har et av de største fagmiljøene for personvern i Europa.

Avtalen med NSD innebærer at NSD bistår Telemarksforsking med bl.a.:

  • generell informasjon, opplæring og kurs om behandling av personopplysninger
  • vurdering av bruk av personopplysninger i prosjekter vi melder inn til NSD, både i forkant, undervegs og ved avslutning av prosjektet
  • et register som til enhver tid viser hvilke av våre prosjekter som behandler personopplysninger
  • sjekkpunkter som sikrer at vi sletter eller anonymiserer persondata ved prosjektets slutt

Prosjektdata som inneholder personopplysninger skal behandles på en sikker måte av Telemarksforsking og bare være tilgjengelig for de som behandler opplysningene.

Innhenting/bruk av personopplysninger skal være basert på et samtykke fra den det gjelder basert på konkret informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hva som er formålet med behandlingen, hvordan data behandles og de registrertes rettigheter.

Informasjonskapsler på nettstedet

Når du besøker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler («session cookies»). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og vårt nettsted og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler («cookies»). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettsted nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler («cookies»).

Nettstatistikk

Vi bruker Google analytics til å samle inn statistikk om hvordan nettstedet vårt brukes. Slik statistikk kan hjelpe oss å forbedre og utvikle nettsidene våre.

Statistikken kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner og deres bruk av våre nettsider.

Deling av artikler på vårt nettsted

Vi har lagt inn muligheten for å dele artikler i sosiale medier. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.