Marit Sissel Kvernenes

Marit Kvernenes jobber som forsker med tilknytning til forskergruppe for kommunal og regional utvikling og kommunal økonomi ogstyring. Kvernenes er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og har i sin mastergrad en fordypning i komparativ politikk og kvantitativ metode. Hennes forskningsinteresser er særlig knyttet til demokrati, partipolitikk og kommunal økonomi og styring. Hun er også spesielt interessert i kvantitativ metode og analyse av surveydata.

Ved Telemarksforsking jobber Kvernenes blant annet med ulike oppdrag for kommunesektoren knyttet til lokaldemokrati og styring, organisering og planprosesser samt kommuneøkonomi. 

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Lokaldemokrati og lokalpolitikeres arbeidsvilkår 17.03.2022
Utredning av framtidig fylkestilhørighet for Sveio kommune 20.09.2021
Digitale møter i folkevalgte organer 31.05.2021
Sesongbasert lokalmat på menyen 28.04.2021
Tillitsmåling Nordre Follo 16.03.2021
Se flere publikasjoner
Forsker / Statsviter
92464551