Utredning om små kommuner

Kommunene spiller en sentral rolle i offentlig forvaltning og gjennomføring av statlig velferdspolitikk. Utredningen har som formål å gi økt kunnskap om hvordan små kommuner under 3000 innbyggere fyller sin rolle innenfor generalistkommunesystemet.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg, Trond Erik Lunder, Ailin Aastvedt, Audun Thorstensen, Sondre Groven og Geir Møller

Utgitt

13.05.2019

Type

Rapport

Rapport

473

ISBN

978--82-336-0210-9

Last ned