Bent Aslak Brandtzæg

Brandtzæg har vært ansatt ved Telemarksforsking siden 1995, og er forskergruppeleder for kommunal og regional utvikling. Brandtzæg er utdannet geograf fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg treårig studium i natur- og miljøvernfag i fagkretsen.

Brandtzæg har gjennomført en rekke regionale og nasjonale utredninger og evalueringer på oppdrag fra departementer, direktorater, statsforvaltere, fylkeskommuner, kommuner, KS og Norges forskningsråd. Faglige interesseområder er knyttet til kommunens rolle som tjenesteprodusent, samfunnsutvikler og lokaldemokratisk arena. Det inkluderer også temaer som interkommunalt samarbeid, kommunestruktur, innovasjon, samskaping, bred verdiskaping og bærekraftig stedsutvikling. De senere årene har Brandtzæg gjennomført flere utredninger som belyser kommunene utfordringer og muligheter innenfor generalistkommunesystemet.

Brandtzæg har bred kjennskap til kommunal sektor og var medlem av det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som ble satt ned i forbindelse med kommunereformen.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Den brede verdiskapingen 11.10.2023
Utredning av tjenestesamarbeid mellom Fjord og Stranda kommuner 12.09.2023
Snipp, snapp, snute?... 12.09.2023
Storbyenes rolle i generalistkommunesystemet 12.09.2023
Har kommunereform lettet presset på små generalistkommuner? 27.06.2023
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Geograf
90928268