Kommunal og regional utvikling

Forskning på kommunal- og regional utvikling og innovasjon har stått sentralt ved Telemarksforsking siden instituttet ble etablert. Hovedfokuset ligger på å kartlegge, analysere, forstå og videreutvikle kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og de-mokratisk arena. I tillegg til å ha nasjonal spisskompetanse på enkeltområder, er vi opptatt av sammenhengene mellom befolknings- og næringsutvikling og hva det innebærer for planlegging, tilrettelegging og utvikling av den kommunale virksomheten. Det inkluderer løsninger for å ivareta oppgaver og drive innovasjons- og utviklingsarbeid innad i organisasjonen, eller samarbeid med andre kommuner eller aktører. Et gjennomgående spørsmål er knyttet til hvordan samfunnsendringer, og endringer i kommunal organisering, oppgavehåndtering og ressursbehov, påvirker demokratisk deltakelse, handlingsrom og innflytelse.

Aktuelle saker

 • Gode erfaringer med indirekte valg i kommunesammenslåinger

  Noen kommuner brukte indirekte valg i forbindelse med kommunesammenslåingen. Fordeler med ordningen er kontinuitet og forutsigbarhet i prosessen og at små kommuner føler seg godt ivaretatt.

  09.06.2022

 • Lifjell som reiselivsdestinasjon og rekreasjonsområde

  Mange er godt fornøyd med det tilbudet som finnes på Lifjell i dag, og mener at en videre utvikling på Lifjell vil gi gode virkninger for lokalsamfunnet.

  07.04.2022

 • Kommunalt handlingsrom betyr mest for lokalpolitikeres motivasjon

  For lokalpolitikere er deres opplevelse av handlingsrom og innflytelse viktigste motivasjon for å delta i lokalpolitisk arbeid, viser en ny undersøkelse. Opplevelse av hatytringer, trusler og plagsomme henvendelser har mindre betydning for motivasjonen, men dette er likevel et demokratisk problem.

  17.03.2022

 • Samskapende prosesser: Hvordan komme i gang?

  Telemarksforsking arrangerer en webinarserie om samskaping i kommuner, i samarbeid med Stad kommune og Nordre Follo kommune.

  18.02.2022

 • Fylkesbytte for Sveio?

  Telemarksforskning har utredet fordeler og ulemper for Sveio ved et eventuelt fylkesbytte fra Vestland til Rogaland. Samlet sett konkluderer vi med at fordelene ved et fylkesbytte ser ut til å være større enn ulempene.

  28.10.2021

Se flere nyheter