Kommunal og regional utvikling

Forskning på kommunal- og regional utvikling og innovasjon har stått sentralt ved Telemarksforsking siden instituttet ble etablert. Hovedfokuset ligger på å kartlegge, analysere, forstå og videreutvikle kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og de-mokratisk arena. I tillegg til å ha nasjonal spisskompetanse på enkeltområder, er vi opptatt av sammenhengene mellom befolknings- og næringsutvikling og hva det innebærer for planlegging, tilrettelegging og utvikling av den kommunale virksomheten. Det inkluderer løsninger for å ivareta oppgaver og drive innovasjons- og utviklingsarbeid innad i organisasjonen, eller samarbeid med andre kommuner eller aktører. Et gjennomgående spørsmål er knyttet til hvordan samfunnsendringer, og endringer i kommunal organisering, oppgavehåndtering og ressursbehov, påvirker demokratisk deltakelse, handlingsrom og innflytelse.

Aktuelle saker

 • Vi har fått en ny doktor

  Hanna Nyborg Storm disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Cultural Institutions and attractiveness – How cultural institutions contribute to the development of regions and local communities». Vi har intervjuet henne.

  17.11.2022

 • Hva er kompetansemegling?

  - Kompetansemegling handler om å mobilisere næringslivet til å bruke forskning når de jobber med innovasjon.

  14.11.2022

 • Webinar om samskaping

  17.november arrangerer Telemarksforsking et webinar om samskaping med tittelen «Samskaping – hvorfor, hva og hvordan?» Foredragsholder er Jacob Torfing

  28.09.2022

 • Få målbare effekter av omstillingsprogrammet

  Omstillingsprogrammet fører ikke til målbare effekter på arbeidsplassutviklingen, til tross for gode erfaringer i kommunene. Styrking av lokal utviklingsevne bør heller være hovedmålet.

  29.08.2022

 • Hvordan kan Nore og Uvdal bli en attraktiv kommune?

  Nore og Uvdal har store utfordringer med en synkende og aldrende befolkning, økende fødselsunderskudd og til dels svak samarbeidskultur. Samtidig er stoltheten over kommunen stor og mange innbyggere og fritidsbeboere ivrer for å bidra til en positiv utvikling.

  25.08.2022

Se flere nyheter