Kommunal og regional utvikling

Forskning på kommunal- og regional utvikling og innovasjon har stått sentralt ved Telemarksforsking siden instituttet ble etablert. Hovedfokuset ligger på å kartlegge, analysere, forstå og videreutvikle kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og de-mokratisk arena. I tillegg til å ha nasjonal spisskompetanse på enkeltområder, er vi opptatt av sammenhengene mellom befolknings- og næringsutvikling og hva det innebærer for planlegging, tilrettelegging og utvikling av den kommunale virksomheten. Det inkluderer løsninger for å ivareta oppgaver og drive innovasjons- og utviklingsarbeid innad i organisasjonen, eller samarbeid med andre kommuner eller aktører. Et gjennomgående spørsmål er knyttet til hvordan samfunnsendringer, og endringer i kommunal organisering, oppgavehåndtering og ressursbehov, påvirker demokratisk deltakelse, handlingsrom og innflytelse.

Aktuelle saker

 • Fylkesbytte for Sveio?

  Telemarksforskning har utredet fordeler og ulemper for Sveio ved et eventuelt fylkesbytte fra Vestland til Rogaland. Samlet sett konkluderer vi med at fordelene ved et fylkesbytte ser ut til å være større enn ulempene.

  28.10.2021

 • Finalist i Gnist-programmet

  Sør Arkitekter, Mat & Fat og Telemarksforsking sitt innovasjonskonsept for stedsutvikling i Vang kommune er blant finalistene i Gnist-programmet.

  22.06.2021

 • Fortsatt koronaflukt fra Oslo

  Oslo fikk rekordhøy utflytting i 4. kvartal 2020. Nå viser ferske tall at flukten fra Oslo har forsterket seg.

  09.06.2021

 • Digitale møter har muliggjort demokratiske beslutninger i krisetider

  Hva er effektene av digitale møter i folkevalgte organer? Det har Telemarksforsking sett på i en ny rapport.

  31.05.2021

 • Fasiten for befolkningsprognosene 2020 er klar

  Telemarksforsking og SSB har sprikende befolkningsframskrivinger for mange kommuner for årene fra 2020 til 2040. Nå er fasiten for 2020 klar. Hvem har fått mest rett så langt?

  20.04.2021

Se flere nyheter