Kommunal og regional utvikling

Forskning på kommunal- og regional utvikling og innovasjon har stått sentralt ved Telemarksforsking siden instituttet ble etablert. Hovedfokuset ligger på å kartlegge, analysere, forstå og videreutvikle kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og de-mokratisk arena. I tillegg til å ha nasjonal spisskompetanse på enkeltområder, er vi opptatt av sammenhengene mellom befolknings- og næringsutvikling og hva det innebærer for planlegging, tilrettelegging og utvikling av den kommunale virksomheten. Det inkluderer løsninger for å ivareta oppgaver og drive innovasjons- og utviklingsarbeid innad i organisasjonen, eller samarbeid med andre kommuner eller aktører. Et gjennomgående spørsmål er knyttet til hvordan samfunnsendringer, og endringer i kommunal organisering, oppgavehåndtering og ressursbehov, påvirker demokratisk deltakelse, handlingsrom og innflytelse.

Aktuelle saker

 • Til Roskilde for å studere co-creation

  Seniorforsker Ailin Aastvedt nyter våren i København. Hun har faglig opphold ved Roskilde Universitetet. Her skal hun være i tre måneder og studere co-creation.

  31.03.2023

 • Flerbrukslab i Rakkestad - en arena for samhandling og samskaping

  I Rakkestad involverer kommunen bredden av samfunnsaktører i sin utvikling. Gjennom samskaping har kommunen jobbet med hvordan en ny møteplass kan bidra til å gjøre Rakkestad til et mer attraktivt bosted.

  09.03.2023

 • Hvilket kompetansebehov har næringslivet i øvre Telemark?

  Telemarksforsking har kartlagt kompetansebehov i små og mellomstore bedrifter i ni kommuner i Vestfold og Telemark fylke innenfor bransjene bygg og anlegg samt reiseliv.

  13.02.2023

 • Vi har fått en ny doktor

  Hanna Nyborg Storm disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Cultural Institutions and attractiveness – How cultural institutions contribute to the development of regions and local communities». Vi har intervjuet henne.

  17.11.2022

 • Hva er kompetansemegling?

  - Kompetansemegling handler om å mobilisere næringslivet til å bruke forskning når de jobber med innovasjon.

  14.11.2022

Se flere nyheter