Kommunal og regional utvikling

Forskning på kommunal- og regional utvikling og innovasjon har stått sentralt ved Telemarksforsking siden instituttet ble etablert. Hovedfokuset ligger på å kartlegge, analysere, forstå og videreutvikle kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og de-mokratisk arena. I tillegg til å ha nasjonal spisskompetanse på enkeltområder, er vi opptatt av sammenhengene mellom befolknings- og næringsutvikling og hva det innebærer for planlegging, tilrettelegging og utvikling av den kommunale virksomheten. Det inkluderer løsninger for å ivareta oppgaver og drive innovasjons- og utviklingsarbeid innad i organisasjonen, eller samarbeid med andre kommuner eller aktører. Et gjennomgående spørsmål er knyttet til hvordan samfunnsendringer, og endringer i kommunal organisering, oppgavehåndtering og ressursbehov, påvirker demokratisk deltakelse, handlingsrom og innflytelse.

Aktuelle saker

 • Urbant landbruk - et prakteksempel på samskaping 

  Stad kommune har et mål om å bli «en samskapende kommune». Gjennom prosjektet «Urbant landbruk» har de lagt grunnlaget for å lykkes. Telemarksforsking har fulgt prosessen.

  07.06.2024

 • "The silver economy” – muligheter for næringslivet i møte med eldrebølgen

  Hva er eldre sine behov i fremtiden? På hvilken måte kan næringslivet bidra til å dekke behovene til de eldre? Disse spørsmålene er belyst i en fersk rapport fra Telemarksforsking.

  24.04.2024

 • Hvordan skape vekst?

  Dette er tittelen og grunnlagsspørsmålet for boka om regional utvikling, sentralitet og attraktivitet som seniorforsker Knut Vareide nylig har utgitt.

  09.02.2024

 • Innovativ distriktssatsing i Viken

  Bygdemiljøpakkene framstår som en spennende og innovativ satsing. Til tross for utfordringer, har satsningen vært vellykket konkluderer Telemarksforsking.

  19.12.2023

 • Konferanse: Hvordan få til samskaping i praksis?

  I 3 år har Stad og Nordre Follo arbeidet for å bli mer samskapende kommuner, sammen med Telemarksforsking og TINKR. Nå er tiden kommet for å formidle erfaringer og kunnskap fra kommunene, og du er invitert!

  13.09.2023

Se flere nyheter