Mari Torvik Heian

Mari Tovik Heian er sosiolog med ph.d. fra Universitetet i Bergen med avhandlingen Kunstnere i Norge. Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger. Hun arbeider med kulturpolitiske og kultursosiologiske problemstillinger knyttet til kulturarbeidsliv og kunst og kultur for barn og unge.

Heian har deltatt i og ledet en rekke større og mindre forskningsprosjekter, evalueringer og utredninger. Heian var sentral i gjennomføringen av to landsomfattende kunstnerundersøkelser som Telemarksforsking gjennomførte på oppdrag fra Kulturdepartementet i 2007/08 og 2014. Hun har vært prosjektleder for det treårige prosjektet «Mentoring, nettverk og samlokalisering. Offentlige strategier for verdiskaping i kulturnæringene» som er finansiert av Oslofjordfondet (RFF). Heian har også arbeidet med en rekke forskningsprosjekter om kunst for barn og unge, blant annet en evaluering av Norsk Kulturråds satsing på kunst for barn og unge, Kunstløftet, samt et kunnskapsgrunnlag for kulturskolen, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Prosjekter

Publikasjoner

Digital cultural policy in Norway 10.11.2023
The Bildung Paradox 25.08.2023
Struggles of Governance and Autonomy in the Field of Kulturskole 23.06.2023
Kulturpolitisk årskavalkade 07.02.2023
Boklansering: Fortellinger om kunstnerliv 10.11.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Sosiolog Ph.d
+47 41546241