Mari Torvik Heian

Mari Tovik Heian er sosiolog med ph.d. fra Universitetet i Bergen med avhandlingen Kunstnere i Norge. Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger. Hun arbeider med kulturpolitiske og kultursosiologiske problemstillinger knyttet til kulturarbeidsliv og kunst og kultur for barn og unge.

Heian har deltatt i og ledet en rekke større og mindre forskningsprosjekter, evalueringer og utredninger. Heian var sentral i gjennomføringen av to landsomfattende kunstnerundersøkelser som Telemarksforsking gjennomførte på oppdrag fra Kulturdepartementet i 2007/08 og 2014. Hun har vært prosjektleder for det treårige prosjektet «Mentoring, nettverk og samlokalisering. Offentlige strategier for verdiskaping i kulturnæringene» som er finansiert av Oslofjordfondet (RFF). Heian har også arbeidet med en rekke forskningsprosjekter om kunst for barn og unge, blant annet en evaluering av Norsk Kulturråds satsing på kunst for barn og unge, Kunstløftet, samt et kunnskapsgrunnlag for kulturskolen, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Prosjekter

Publikasjoner

Fortellinger om kunstnerliv 10.11.2022
Developing creative careers by mentoring 21.09.2022
Musikerne - hvor mange er de egentlig? 06.04.2022
Lokaldemokrati og lokalpolitikeres arbeidsvilkår 17.03.2022
Unge kunstnerskap i utvikling 01.02.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Sosiolog Ph.d
+47 41546241