Erik Magnussen

Magnussen jobber som forsker på kommunal- og velferdsfeltet, samtidig som han tar en phd i statsvitenskap ved Universitetet i Agder. 

Magnussen jobber med tema som demokrati og medvirkning, offentlig styring og administrasjon. Han jobber i tillegg med velferdsforskning, og har gjort flere evalueringer, bl.a. av velferdsordninger i helse- og omsorgssektoren, på integreringsfeltet, av arbeidsmarkedstiltak og av sykefraværsoppfølging. 

Magnussen har jobbet ved Telemarksforsking siden 2018. Før det jobbet han i Telemark fylkeskommune, som rådgiver for fylkesordfører, i rådmannens stab og som fagkoordinator med oppgaveportefølje innen regional utvikling.

Prosjekter

Publikasjoner

Utredning av tjenestesamarbeid mellom Fjord og Stranda kommuner 12.09.2023
Storbyenes rolle i generalistkommunesystemet 12.09.2023
Fylkeskommunene vil, men får de det til? 27.06.2023
Evaluering av Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud 16.05.2023
Erfaringer med lovpålagte råd for medvirkning 10.02.2023
Se flere publikasjoner
Forsker / Statsviter
99307470