Erik Magnussen

Magnussen jobber som forsker på kommunal- og velferdsfeltet, samtidig som han tar en phd i statsvitenskap ved Universitetet i Agder. 

Magnussen jobber med tema som demokrati og medvirkning, offentlig styring og administrasjon. Han jobber i tillegg med velferdsforskning, og har gjort flere evalueringer, bl.a. av velferdsordninger i helse- og omsorgssektoren, på integreringsfeltet, av arbeidsmarkedstiltak og av sykefraværsoppfølging. 

Magnussen har jobbet ved Telemarksforsking siden 2018. Før det jobbet han i Telemark fylkeskommune, som rådgiver for fylkesordfører, i rådmannens stab og som fagkoordinator med oppgaveportefølje innen regional utvikling.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Evaluering av Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud 16.05.2023
Erfaringer med lovpålagte råd for medvirkning 10.02.2023
Partnerskap og samstyring i regi av fylkeskommuner 09.02.2023
Kompetansekartlegging i bygg og anlegg og reiseliv i ni kommuner i Vestfold og Telemark 31.01.2023
Kommunal administrasjon i storbyene 12.01.2023
Se flere publikasjoner
Forsker / Statsviter
99307470