Erik Magnussen

Erik Magnussen er utdannet statsviter fra Universitetet i Agder, med fordypning i offentlig politikk og ledelse, og endring og omstilling i lokalforvaltningen. Ved Telemarksforsking jobber han som forsker på kommunal- og velferdsfeltet. 

Magnussen jobber med tema som demokrati og medvirkning, styring og samstyring, herunder blant annet interkommunalt samarbeid, partnerskap/nettverk, tillit og tillitsreformer, organisering og strategisk planlegging. 

Han har også gjort flere evalueringer, bl.a. av velferdsordninger i helse- og omsorgssektoren, på integreringsfeltet, av arbeidsmarkedstiltak og av sykefraværsoppfølging. 

Magnussen har tidligere jobbet i Telemark fylkeskommune, som rådgiver for fylkesordfører, i rådmannens stab og som fagkoordinator med oppgaveportefølje innen regional utvikling.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Medvirkningsråd, demokrati og makt 01.09.2022
Hvordan står det til med lokaldemokratiet og lokalpolitikernes arbeidsvilkår? 26.08.2022
Medvirkning og makt: Hva, hvorfor og hvordan? 17.08.2022
Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer 25.05.2022
Kartlegging av tiltaket Grønt arbeid 05.04.2022
Se flere publikasjoner
Forsker / Statsviter
99307470