Halvard Vike

Vike har forsket på velferdspolitiske tema (med vekt på relasjonene mellom den sentrale stat, kommunene og helse- og omsorgstjenestene), lokaldemokratiets vilkår i Norge, kognitiv antropologi og politisk kultur. Vike var fra 2003-2009 leder for Norsk Antropologisk Forening.

Vike har utgitt en lang rekke artikler og bøker på norsk og engelsk om kulturanalytiske temaer (modernitet, lokalsamfunn, lokalpolitikk, politisk kultur, nordisk etnografi, moderne organisasjoner, kognitiv antropologi, identitet, globalisering, multikulturalisme m.m.) og har drevet utbredt formidlingsvirksomhet.

Prosjekter

Publikasjoner

Reconceptualizing States and Welfare in the North of Europe and Beyond 27.10.2022
Lokaldemokrati og lokalpolitikeres arbeidsvilkår 17.03.2022
Barnevernet – velferdsstatens romantiske effektiviseringsprosjekt 15.11.2021
No direction home? 03.05.2021
Forskningsetikk og forskningens frihet: utfordringer for antropologifaget 17.09.2020
Se flere publikasjoner
Forskningsprofessor / Sosialantropolog Ph.d
+47 91765606