Halvard Vike

Vike har forsket på velferdspolitiske tema (med vekt på relasjonene mellom den sentrale stat, kommunene og helse- og omsorgstjenestene), lokaldemokratiets vilkår i Norge, kognitiv antropologi og politisk kultur. Vike var fra 2003-2009 leder for Norsk Antropologisk Forening.

Vike har utgitt en lang rekke artikler og bøker på norsk og engelsk om kulturanalytiske temaer (modernitet, lokalsamfunn, lokalpolitikk, politisk kultur, nordisk etnografi, moderne organisasjoner, kognitiv antropologi, identitet, globalisering, multikulturalisme m.m.) og har drevet utbredt formidlingsvirksomhet.

Prosjekter

Publikasjoner

Myter om kommunen 27.06.2023
Kommunalismens arv, velferdsstaten og samfunnsforskning i lokale verdener 27.06.2023
Da jeg møtte Trygdebeistet, meg sjøl og egen forskning i døra 15.12.2022
Velferdsstatens kommunalisme 15.12.2022
Under radaren 15.12.2022
Se flere publikasjoner
Forskningsprofessor / Sosialantropolog Ph.d
+47 91765606