Styringsutfordringer knyttet til interkommunale samarbeid

Hvorvidt man skal satse på økt interkommunalt samarbeid eller kommunesammenslåing, har vært et sentralt spørsmål i mange kommuner i forbindelse med arbeidet med kommunereformen. Her er det ulike synspunkter på hva som er mest hensiktsmessig både blant fagfolk, politikere og innbyggere. Med utgangspunkt i en evaluering av interkommunale barnevern i Sør-Trøndelag fokuserer denne artikkelen på hvilke styringsutfordringer som knytter seg til interkommunale barnevern, og hvordan styringsutfordringene blir håndtert. Avslutningsvis diskuteres det om det går en grense for når samarbeidsulempene ved interkommunale samarbeid blir større enn fordelene, og hvor denne grensen eventuelt går.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

10.12.2019

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier