Publikasjoner

Populærvitenskapelig artikkel: Innovasjon og risiko Artikkel 30.06.2020
Museum og samfunn Rapport 24.06.2020
Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner Rapport 18.06.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater for Lørenskog kommune Notat 15.06.2020
Evaluering av Tett på Rapport 04.06.2020
Skole- og barnehagestruktur for Kvinnherad kommune Notat 04.06.2020
Kostnader ved skole- og barnehagedrift i Risør Notat 04.06.2020
Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 19.05.2020
Det er tid for radikal innovasjon Artikkel 15.05.2020
Presentasjon av Kulturell berikelse – politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000–2019 Foredrag 13.05.2020