Publikasjoner

Evaluering av Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud Rapport 16.05.2023
Startlån Rapport 04.05.2023
Kunstnerundersøkelsen 2019 Rapport i ekstern rapportserie 29.03.2023
Foredrag: Samskaping og innovasjon Foredrag 27.03.2023
Utbygging i strandsonen Foredrag 22.03.2023
Tror vi får se færre slike byggeprosjekter i fremtiden Artikkel 22.03.2023
Kostnader i barnehagene 2021 Rapport 16.03.2023
Et glødepunkt i Rakkestad Rapport 28.02.2023
Foredrag: Samskaping for samfunnsutvikling Foredrag 13.02.2023
Erfaringer med lovpålagte råd for medvirkning Rapport i ekstern rapportserie 10.02.2023
Et sted for kunstnere Rapport 10.02.2023
Partnerskap og samstyring i regi av fylkeskommuner Foredrag 09.02.2023
Holmestrand, næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Foredrag 08.02.2023
Kompetansekartlegging i bygg og anlegg og reiseliv i ni kommuner i Vestfold og Telemark Notat 31.01.2023
Dokkajuvet – en vandring gjennom natur, kultur og historie. Rapport 24.01.2023