Publikasjoner

Care crisis and trust Foredrag 22.09.2023
Tillitsmåling Nordre Follo 2023 Rapport 18.09.2023
Et samfunnsbærende språk Foredrag 13.09.2023
Snipp, snapp, snute?... Rapport i ekstern rapportserie 12.09.2023
Utredning av tjenestesamarbeid mellom Fjord og Stranda kommuner Rapport 12.09.2023
Storbyenes rolle i generalistkommunesystemet Rapport i ekstern rapportserie 12.09.2023
Kommunale inntekter i Kongsvingerregionen Notat 05.09.2023
Russetid - hva slags tid? Vitenskapelig artikkel i antologi 31.08.2023
The Bildung Paradox Paper 25.08.2023
Present absence Paper 24.08.2023
Mot en grønn og bærekraftig kultursektor Rapport 21.08.2023
Towards a Green and Sustainable Cultural Sector Rapport 21.08.2023
Supporting Children’s Psychosocial Well-Being in Sámi ECECs Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 16.08.2023
Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet Rapport 15.08.2023
Myter om kommunen Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023