Publikasjoner

Kompetansekartlegging i bygg og anlegg og reiseliv i ni kommuner i Vestfold og Telemark Notat 31.01.2023
Dokkajuvet – en vandring gjennom natur, kultur og historie. Rapport 24.01.2023
Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna Rapport 24.01.2023
Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapport 24.01.2023
Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammen Rapport 24.01.2023
Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordninger Rapport 24.01.2023
Kommunal administrasjon i storbyene Rapport i ekstern rapportserie 12.01.2023
Artistic careers and crises. How did the pandemic affect Norwegian artists? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.01.2023
Alternative food networks: motivations for engaging in and the contribution to more organic production and consumption of food in REKO networks in Norway Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 05.01.2023
«Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl» Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 21.12.2022
Unge voksne i Sandefjord Notat 15.12.2022
Råd og omsorg Rapport 12.12.2022
Pandemic cultural policy Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 12.12.2022
Museumsreformen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 09.12.2022
Raskere E6 til byen Notat 09.12.2022