Publikasjoner

Pilotprosjekt – veiledning til barnehageeiere for å styrke kvaliteten i barnehage Rapport i ekstern rapportserie 07.06.2024
Heritage volunteering in Norway. A heritage from within. Foredrag 03.06.2024
Trenger den kommunale kultursektoren staten i ryggen? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 29.05.2024
Levende kulturarv Rapport 23.05.2024
Besøksforvaltning i hyttekommuner – spenninger mellom tradisjon og destinasjon Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 22.05.2024
Presentasjon av rapporten: "God dag mitt navn er kunstner, vurdering og erfaringsinnhenting av DKS-LAB" Foredrag 08.05.2024
Tiltak for å stabilisere eller øke folketallet i Vik kommune Rapport 06.05.2024
Medlemsundersøkelser Norges Musikkorps Forbund 2023/2024 Rapport 29.04.2024
Urbant landbruk i Stad Notat 29.04.2024
Medlemsundersøkelser Norges Musikkorps Forbund 2023/2024 Foredrag 28.04.2024
Utvikling av programteori for Foreldrekompasset Rapport 23.04.2024
Eldres behov. Muligheter for næringslivet Rapport 08.04.2024
If not us, the who? Paper 04.04.2024
Creating careers in the kingdom of content Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 27.03.2024
Kostnader i barnehagene 2022 Rapport 21.03.2024