Publikasjoner

Kragerø - Utvikling, scenarier og attraktivitet Foredrag 01.12.2019
Kultur + skole = sant Rapport 16.10.2019
Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 08.10.2019
Innovasjon og risiko Foredrag 03.10.2019
Grenland - utvikling, trender og scenarier Foredrag 01.10.2019
Barn om kunst Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 27.09.2019
Notodden flyplass Notat 13.09.2019
Norsk utenrikskulturell virksomhet i endring Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.09.2019
Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom Artikkel 12.08.2019
Pasjon og resignasjon Rapport 19.06.2019