Publikasjoner

Regional analyse Fyresdal 2019 Rapport 17.01.2020
Regional analyse for Indre Fosen 2019 Rapport 17.01.2020
Regional analyse for Tønsberg 2019 Rapport 17.01.2020
REKO-ring: En viktig omsetningskanal for økologisk landbruk? Notat 16.01.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater fra Sandefjord kommune Notat 15.01.2020
Museers inntekter fra barn Notat 15.01.2020
Internasjonalt sammenlikningsgrunnlag for norsk kunstnerpolitikk Notat 13.01.2020
Folkevalgte, ikke sov på vakt! Artikkel 03.01.2020
Rotsundelv skole i Nordreisa kommune Notat 23.12.2019
Nye Moan skole og Storslett ungdomsskole Notat 23.12.2019