Foto-Telemark

Fylkestinget i Innlandet velger en annen modell enn anbefalt

mai 6, 2020 Kulturliv og kulturpolitikk

Først publisert 06.05.20. Saken er revidert 08.05.20 kl 17.

Fylkestinget i Innlandet fylke vedtok i forrige uke at DKS Innlandet skal legges inn i forvaltningen i fylket. Dette har skapt reaksjoner fra daglig leder i Turnéorganisasjonen i Hedmark (musikkultur.no), fylkestingsrepresentanter i Innlandet SV og kunstnerorganisasjonen Creo, blant annet fordi vedtaket går i mot anbefalingen Telemarksforsking ga i sin utredning av organisasjonsform.

Utredningen ble utført på grunn av behovet for å utrede hvilken modell for organisering og forvaltning av DKS som vil være tjenlig i framtiden i det nylig sammenslåtte fylket, siden Hedmark og Oppland hadde helt ulike modeller for DKS. Med utgangspunkt i et empirisk materiale basert på både kvantitative og kvalitative data fra dokumentstudier, intervjuer og to elektroniske spørreundersøkelser til DKS-kontakter og kunstnere, samt en analyse av hvilke organisasjonsformer som legger til rette for ulike behov og ønsker, anbefalte Telemarksforsking fylkeskommunen å velge en modell der både forvaltning og praktisk organisering av DKS er lagt til et fylkeskommunalt foretak.

Forfatterne bak utredningen, Anne-Sofie Hjemdahl og Ola K. Berge har følgende svar:

Det er litt overraskende at Innlandet valgte å gå imot anbefalingen om å organisere DKS som et fylkeskommunalt foretak. Det var rådet vi i Telemarksforskning ga i rapporten «Uttrykk, inntrykk, avtrykk» for å sikre en sterk, vital og uavhengig DKS-enhet. Anbefalingene fikk også tilslutning fra Creo og Skuespillerforbundet. En viktig grunn for rådet er at vi mente at det er lettere å ivareta avstanden mellom det politiske nivået og den praktiske organiseringen i Den kulturelle skolesekken i en foretaksmodell.

– Det har vært rettet mye kritikk mot en desentralisering av kulturpolitikken. Men interessant nok, kun få dager før forslaget om regionreformen for kulturfeltet skulle lanseres, reverserer regjeringen reformen. Det skjer etter massiv motstand mot at fylkeskommunen skal dele ut de fleste av kulturkronene. Det er, fra et kulturpolitisk ståsted, vanskelig å ikke se fylkestingets avgjørelse i lys av den planlagte reformen. Kanskje ville også utfallet om DKS-organiseringen blitt annerledes hvis avgjørelsen skulle vært fattet i dag etter reverseringen?

Rapporten kan du lese her: