Ola K Berge

Ola K. Berge er kulturpolitikkforsker og leder forskergruppa for kulturliv- og kulturpolitikkforsking ved Telemarksforsking. Berges forskingsinteresser kretser i særlig grad rundt utenriks kulturpolitikk og kulturdiplomati, men også generelle kunstsosiologiske og kulturpolitiske temaer som kulturarbeidsliv, kultur for barn og unge, og digital kulturproduksjon/-distribusjon.

Berge er utdannet innen kulturvitenskap og har MA og Ph.D. i tverrfaglige kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han har vært ansatt på Telemarksforsking siden 2009 og har erfaring fra en rekke forskingsprosjekter, utredninger og evalueringer som dekker hele kulturfeltet. Han har i tillegg arbeidet med prosjekter innen regional utvikling og politikk. Siden 2019 har Berge hatt en bistilling som 1. amanuensis ved USN, der han er tilknyttet forskningsgruppa Praksis, tradisjon og teknologi.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Da Covid-19 traff den nordiske kultursektoren 12.08.2022
How concert promoters think 19.05.2022
Profesjonalitetens pris 02.05.2022
A land of milk and honey? 18.01.2022
Hvordan blir man egentlig eksportklar? 30.09.2021
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Ph.D.
+ 47 92852990