Ola K Berge

Ola K. Berge er kulturpolitikkforsker og tilknyttet forskergruppa for kulturliv- og kulturpolitikkforsking ved Telemarksforsking. Berges forskingsinteresser kretser særlig rundt kultursosiologiske og -politiske temaer som deltakelse og inkludering, kulturarbeidsliv, kultur for barn og unge, utenriks kulturpolitikk og kulturdiplomati, og digital kulturproduksjon, distribusjon og konsumpsjon.

Berge er utdannet innen kulturvitenskap og har MA og Ph.D. i tverrfaglige kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han har vært ansatt på Telemarksforsking siden 2009 og har bred erfaring fra en rekke forskingsprosjekter, utredninger og evalueringer som dekker hele kulturfeltet. Han har i tillegg arbeidet med prosjekter innen regional utvikling og politikk. Berge har også prosjektledererfaring fra flere store og komplekse forskingsprosjekter.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Tillit som kapital i samisk næringsliv 09.02.2024
Nasjonale minoriteter i norsk kulturpolitikk 17.11.2023
The Bildung Paradox 25.08.2023
Struggles of Governance and Autonomy in the Field of Kulturskole 23.06.2023
Mobilisering for mobilitet 01.12.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Ph.D.
+ 47 92852990