Anne-Sofie Hjemdahl

Hjemdahl jobber med kulturpolitisk og kulturhistorisk forskning, evalueringer og utredninger. Hjemdahl er opptatt av kulturarvsfeltet og av kunnskapsproduksjon og hun jobber både med museer, kulturminnevern og immateriell kulturarv. Hjemdahl er kulturhistoriker og museolog med hovedfag i etnologi (cand. philol) og doktorgrad i museologi (PhD) fra Universitetet i Oslo. Metodisk er hun historisk og kvalitativt orientert.

Hjemdahl har mange års erfaring fra museumsfeltet gjennom ulike dokumentasjons- og utviklingsprosjekt. Hun har også bred innsikt i offentlig forvaltning, først og fremst av kulturarvsfeltet, gjennom tidligere arbeid som seniorrådgiver for kulturarv i Statens vegvesen.

Hjemdahls doktorgradsprosjekt var en undersøkelse av kunnskapsproduksjon tilknyttet moteklær ved Kunstindustrimuseet i Oslo i tiden 1928-1960. Hjemdahl har publisert en rekke vitenskapelige artikler nasjonalt og internasjonalt som behandler ulike sider ved museenes kunnskapsproduksjon og som diskuterer sentrale temaer i kulturfagene slik som materialitet, tid og tidsforståelse.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Frivillig kulturvern 01.12.2021
Å gjøre kulturarv til miljøpolitikk 11.11.2021
Encountering the machinery of bureaucracy 24.10.2021
Rammer for kunst 23.09.2021
Gjenstandsbiografi som metode 22.09.2021
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Museolog, Ph.d
48299832