Anne-Sofie Hjemdahl

Hjemdahl jobber med kulturpolitisk og kulturhistorisk forskning, evalueringer og utredninger. Hjemdahl er opptatt av kulturarvsfeltet og av kunnskapsproduksjon og hun jobber både med museer, kulturminnevern og immateriell kulturarv. Hjemdahl er kulturhistoriker og museolog med hovedfag i etnologi (cand. philol) og doktorgrad i museologi (PhD) fra Universitetet i Oslo. Metodisk er hun historisk og kvalitativt orientert.

Hjemdahl har mange års erfaring fra museumsfeltet gjennom ulike dokumentasjons- og utviklingsprosjekt. Hun har også bred innsikt i offentlig forvaltning, først og fremst av kulturarvsfeltet, gjennom tidligere arbeid som seniorrådgiver for kulturarv i Statens vegvesen.

Hjemdahls doktorgradsprosjekt var en undersøkelse av kunnskapsproduksjon tilknyttet moteklær ved Kunstindustrimuseet i Oslo i tiden 1928-1960. Hjemdahl har publisert en rekke vitenskapelige artikler nasjonalt og internasjonalt som behandler ulike sider ved museenes kunnskapsproduksjon og som diskuterer sentrale temaer i kulturfagene slik som materialitet, tid og tidsforståelse.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Giftpraksiser i bygningsvernet 06.09.2022
Toxic housekeeping, coal tar, chemical conservation and elemental exposures in Norwegian open-air museums 16.06.2022
Giftpraksiser i bygningsvernet 09.06.2022
«Forestillingen er avlyst» 13.05.2022
Frivillig kulturvern 01.12.2021
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Museolog, Ph.d
48299832