Anne-Sofie Hjemdahl

Hjemdahl jobber med kulturpolitisk og kulturhistorisk forskning, evalueringer og utredninger. Hjemdahl er opptatt av kulturarvsfeltet og av kunnskapsproduksjon og hun jobber både med museer, kulturminnevern og immateriell kulturarv. Hjemdahl er kulturhistoriker og museolog med hovedfag i etnologi (cand. philol) og doktorgrad i museologi (PhD) fra Universitetet i Oslo. Metodisk er hun historisk og kvalitativt orientert.

Hjemdahl har mange års erfaring fra museumsfeltet gjennom ulike dokumentasjons- og utviklingsprosjekt. Hun har også bred innsikt i offentlig forvaltning, først og fremst av kulturarvsfeltet, gjennom tidligere arbeid som seniorrådgiver for kulturarv i Statens vegvesen.

Hjemdahls doktorgradsprosjekt var en undersøkelse av kunnskapsproduksjon tilknyttet moteklær ved Kunstindustrimuseet i Oslo i tiden 1928-1960. Hjemdahl har publisert en rekke vitenskapelige artikler nasjonalt og internasjonalt som behandler ulike sider ved museenes kunnskapsproduksjon og som diskuterer sentrale temaer i kulturfagene slik som materialitet, tid og tidsforståelse.

Prosjekter

Publikasjoner

Russetid - hva slags tid? 31.08.2023
Et samfunnsbærende språk 23.06.2023
Å gjøre kulturarv til miljøpoltikk 15.05.2023
Dokkajuvet – en vandring gjennom natur, kultur og historie. 24.01.2023
Råd og omsorg 12.12.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Museolog, Ph.d
48299832