Anne-Sofie Hjemdahl

Hjemdahl er kulturhistoriker og kulturpolitikkforsker. Hennes spesialfelt er kulturarv og kunnskapsproduksjon. Hun har mange års erfaring fra museumsfeltet gjennom ulike dokumentasjons- og utviklingsprosjekt. Hun har også bred innsikt i offentlig forvaltning, først og fremst av kulturarvsfeltet, gjennom tidligere arbeid som seniorrådgiver for kulturarv i Statens vegvesen.

Hjemdahl har hovedfag i Etnologi (cand.philol) og doktorgrad (PhD) i Museologi fra Universitetet i Oslo og er historisk og kvalitativt orientert. Hennes doktorgradsprosjekt var en undersøkelse av kunnskapsproduksjon tilknyttet moteklær ved Kunstindustrimuseet i Oslo i tiden 1928-1960. Hjemdahl har publisert en rekke vitenskapelige artikler nasjonalt og internasjonalt som behandler ulike sider ved museenes kunnskapsproduksjon og som diskuterer sentrale temaer i kulturfagene slik som materialitet, tid og tidsforståelse.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Se flere publikasjoner
Seniorforsker/Museolog, Ph.d
E-post: Anne-Sofie.Hjemdahl@tmforsk.no Tlf.: 48299832 Last ned CV