Anne-Sofie Hjemdahl

Hjemdahl jobber med kulturpolitisk og kulturhistorisk forskning, evalueringer og utredninger. Hjemdahl er opptatt av kulturarvsfeltet og av kunnskapsproduksjon og hun jobber både med museer, kulturminnevern og immateriell kulturarv. Hjemdahl er kulturhistoriker og museolog med hovedfag i etnologi (cand. philol) og doktorgrad i museologi (PhD) fra Universitetet i Oslo. Metodisk er hun historisk og kvalitativt orientert.

Hjemdahl har mange års erfaring fra museumsfeltet gjennom ulike dokumentasjons- og utviklingsprosjekt. Hun har også bred innsikt i offentlig forvaltning, først og fremst av kulturarvsfeltet, gjennom tidligere arbeid som seniorrådgiver for kulturarv i Statens vegvesen.

Hjemdahls doktorgradsprosjekt var en undersøkelse av kunnskapsproduksjon tilknyttet moteklær ved Kunstindustrimuseet i Oslo i tiden 1928-1960. Hjemdahl har publisert en rekke vitenskapelige artikler nasjonalt og internasjonalt som behandler ulike sider ved museenes kunnskapsproduksjon og som diskuterer sentrale temaer i kulturfagene slik som materialitet, tid og tidsforståelse.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Pardans og Halling 10.06.2021
Byråkratiets kultur for kulturminner 30.09.2020
Dødelige hjem 24.09.2020
Museum og samfunn 24.06.2020
Håndlag for håndverk 01.04.2020
Se flere publikasjoner
Seniorforsker/Museolog, Ph.d
E-post: Anne-Sofie.Hjemdahl@tmforsk.no Tlf.: 48299832 Last ned CV