STYRKer småskala økologisk grønt

februar 21, 2023 Grønn omstilling

I de tre kommende årene skal Telemarksforsking jobbe med forsknings- og utviklingsprosjektet STYRK som skal bidra til å styrke økologisk grønnsaksproduksjon. Prosjektet har fått innvilget midler fra Landbruksdirektoratet.

Målet med STYRK-prosjektet er at det skal bidra til å løse utfordringer med markedsføring og omsetning av økologiske grønnsaker.

 

Styrking av småprodusentene

-Prosjektet vil bidra til å gi økt kunnskap om kanaler for direktesalg og ulike former for produsentsamarbeid. Dette vil bidra til å styrke små produsenter som har et stort fokus på bærekraftig produksjon, for eksempelmarkedshager, forteller prosjektleder Christine Hvitsand.

I dag har små produsenter utfordringer med å selge sine grønnsaker gjennom de store kjedene. Derfor er det behov for å benytte andre kanaler. Dessuten dekkes dagens forbruk av økologisk grønnsaker i stor grad av importerte varer. Dette prosjektet vil bidra til at mer av forbruket kan dekkes av lokal produksjon. I prosjektet vil vi derfor ha et spesielt fokus på å studere regionale ulikheter i utfordringer og muligheter, og undersøke tiltak for å styrke utviklingen, understreker Hvitsand.

 

Bredt samarbeidsprosjekt

Prosjektet, som går over tre år, er anlagt som et bredt samarbeidsprosjekt mellom ulike forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og stasforvalterne i ulike fylker. Prosjektet hadde oppstartmøte med alle samarbeidspartnere forrige uke, der engasjementet var stort.

-Framover skal vi jobbe med å innhente og dele kunnskap og erfaringer gjennom intervjuer, spørreundersøkelse, workshoper i alle landsdeler og en nasjonal dialogkonferanse, forteller Hvitsand. Med utgangspunkt i dette materialet vil det bli utarbeidet en kunnskapsrapport og håndbok som produsenter og andre kan benytte. Det vil også være andre former for formidling underveis i prosjektet.

Landbruksdirektoratet har innvilget prosjektet som ledes av Telemarksforsking og består av samarbeidspartnere: NIBIO, USN, Økologisk Norge, Bondens marked, Norsk bonde- og småbrukarlag, samt statsforvalterne i Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet, Oslo og Viken, og Agder.

Les mer om prosjektet her:

Les Telemarksforskings publiserte rapporter om tre alternative salgskanaler her:

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/andelslandbruk-okologisk-spydspiss/2527/

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/reko-ring-en-viktig-omsetningskanal-for-okologisk-landbruk/3568/

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/gronn-parallell/3898/