Grønn Parallell - fra økologiske produsenter til profesjonelle innkjøpere

Testing av en alternativ omsetningskanal for lokale økologiske grønnsaker og gårdsprodukter. Utviklet av aktørene selv gjennom deltakende og samskapende prosesser i «living lab».

Rapporten ser på erfaringer fra piloteringen av distribusjons- og kommunikasjonsordningen Grønn Parallell i Vestfold i sesongen 2019 og 2020. Det er et stort potensial for direkte salg mellom produsenter og restauranter, butikker og offentlige og private storkjøkken under gitte forutsetninger.

Forfatter

Christine Hvitsand

Utgitt

13.10.2021

Type

Rapport

Rapport

634

ISBN

978--82-336-0453-0

Last ned