REKO-ring: En viktig omsetningskanal for økologisk landbruk?

Rapporten gir mer kunnskap om REKO-ringer som en alternativ omsetnings- og kommunikasjonskanal for lokalprodusert mat, med et spesielt fokus på økologiske varer. Det er gjennomført studier av eksisterende litteratur om REKO og erfaringer fra Fin-land og Sverige, og gjennomført en workshop, to case-studier og en elektronisk spørreundersøkelse til produsenter og forbrukere i alle landets REKO-ringer. I rapporten viser vi hvordan ordningen fungerer i Norge i dag, og diskuterer hvilken betydning REKO-ringer kan ha for å styrke produksjon og forbruk av økologiske landbruksprodukter.

Forfatter

Gunn Kristin Aasen Leikvoll, Christine Hvitsand, Ingvild Haugen og Mari Engh

Utgitt

16.01.2020

Type

Notat

Notat

3 - 2020

ISBN

978--82-336-0308-3

Last ned