Kunstnernes inntekter er kartlagt

april 20, 2023 Kulturliv og kulturpolitikk

Telemarksforsking har kartlagt kunstnernes inntekter for 2019. Undersøkelsen viser at flere kunstnergrupper har hatt en god inntektsutvikling de siste årene.

Kartlegging er gjort på oppdrag for Kulturdirektoratet. Dette er også tredje gangen Telemarkforsking utreder levekårene og inntektene til norske kunstnere, forteller prosjektleder Bård Kleppe. Kleppe har utført undersøkelsen sammen med Tanja Askvik. Kunstnerundersøkelsen 2019 beskriver kunstnernes inntekter i 2019 og 2020, men vektlegger 2019 siden dette året ikke var preget av pandemi.

 

Store inntektsforskjeller mellom kunstnergruppene

– Som i de to forrige undersøkelsene (Heian mfl. 2008, Heian mfl. 2015) finner vi fortsatt betydelige inntektsforskjeller mellom de ulike kunstnergruppene. Fortsatt er det også de samme gruppene som har lave inntekter, forteller Kleppe.

De laveste samlede inntektene i 2019 er blant billedkunstnere med en medianinntekt på 309 000 kroner. Nytt i årets undersøkelse er at andelen kunstnere under lavinntektsgrensen (201 000 kroner) er kartlagt. Dataene viser at så mye som en tredel av billedkunstnerne har en samlet inntekt etter skatt under denne grensen. Blant de andre kunstnergruppene viser funnene at også dansere og jazzmusikere har en relativ lav samlet medianinntekt. Forfattere og skribenter har høyere inntekter.

 

Inntekstutviklingen fra 2013

Kunstnerundersøkelsen 2013 avdekket at inntektsutviklingen for kunstnere i perioden 2006 til 2013 var svak. Dette bildet har endret seg med undersøkelsen for 2019. I perioden 2013–2019 har 9 av 12 kunstnergrupper opplevd en større økning i inntekt enn den øvrige befolkningen.

– Når vi undersøker utviklingen i totalinntekt for kunstnerne i utvalget fra 2016 til 2019, finner vi at 13 av 16 grupper har hatt en inntektsutvikling som har vært høyere enn utviklingen for den øvrige befolkningen i samme periode, forteller Kleppe videre.

 

Nedgang i kunstnerisk arbeidstid

I undersøkelsen er også tidsbruk kartlagt. Gjennomsnittlig tid brukt på kunstnerisk arbeid sank med 16 % i perioden 2006 til 2013. Denne trenden har fortsatt. 10 av 13 kunstnergrupper hadde en nedgang i kunstnerisk arbeidstid fra 2013 til 2019. Nedgangen har i stor grad blitt kompensert med en økning i kunstnerisk tilknyttet arbeid slik som undervisning, bransjearbeid med mer.

– På grunn av ulike personvernreglement i de ulike organisasjonene lot det seg dessverre ikke gjøre å fremskaffe medlemslister fra Creo, Norsk Skuespillerforbund og GramArt som dataunderlag til denne undersøkelsen. Skuespillere og de fleste musikere er derfor ikke inkludert i undersøkelsen. Siden disse store kunstnergruppene ikke er inkludert, presenteres heller ikke tall for alle kunstnere i Norge, kun for de enkeltgruppene som har deltatt, avslutter Kleppe.

Undersøkelsen kan lastes ned her: