Kunstnerundersøkelsen 2013

Kunstnernes inntekter

Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet og har hatt som formål å kartlegge norske kunstneres aktivitet arbeids- og inntektsforhold. Undersøkelsen er basert på en survey som ble sendt ut til medlemmer av kunstnerorganisasjonene samt mottakere av Statens Kunstnerstipend. Arbeidet ble gjennomført i perioden fra juni 2014 til januar 2015.

Rapporten tar videre for seg følgende hovedtema:

  • Sosiodemografiske kjennetegn ved kunstnerbefolkningen, herunder kjønn, alder og utdannelse.
  • Tidsbruk til kunstnerisk arbeid, kunstnerisk tilknyttet arbeid og ikke-kunstnerisk arbeid.
  • Kunstnernes tilknytningsformer til arbeidslivet, dvs. hvorvidt de er organisert som fast ansatte, frilansere eller selvstendig næringsdrivende.
  • Inntekter fra kunstnerisk arbeid samt inntekter fra kunstnerisk tilknyttet arbeid og ikke-kunstnerisk arbeid, kapitalinntekter og overføringer fra offentlige velferdsordninger.
  • Hvordan de kunstneriske inntektene fordeler seg mellom markedsinntekter, stipender og vederlagsmidler.
  • Sammenlikning av kunstnernes inntektssituasjon i 2013, 2006 og 1993.
  • Grad av inntektsulikhet for hele kunstnerpopulasjonen og i ulike kunstnergrupper.
  • Kunstnernes rettigheter i Folketrygden og hvordan de er sikret økonomisk når de får barn, ved sykdom og ved alderdom.
  • Kunstnernes erfaring med, og holdninger til entreprenørskap.

Hele rapporten laster du ned i gråfeltet til høyre.

Her er en excel-fil med alle tabellene fra rapporten.

Forfatter

Mari Torvik Heian, Bård Kleppe og Knut Løyland

Utgitt

28.01.2015

Type

Rapport

Rapport

350

ISBN

978-82-7401-751-1

Last ned