Fortellinger om kunstnerliv.

november 9, 2022 Kulturliv og kulturpolitikk

I 1999 intervjuet Per Mangset kunstnerstudenter. 20 år etter ble de intervjuet igjen om sitt kunstnerliv. Det har det blitt bok av.

Studenter ved Teaterhøgskolen, Musikkhøgskolen og Kunstakademiet ble spurt om hvordan de så for seg fremtiden. 20 år etter intervjuet Per, Mari Torvik Heian og Bård Kleppe de samme personene for å høre hvordan det hadde gått. Intervjuene har blitt til boka Fortellinger om kunstnerliv – Kunstnerkarrierer og kunstnerkår 1999-2019 som nå er tilgjengelig både i trykt og gratis digitalt format.

I 1999 nærmet 23 kunststudenter seg avslutning av studiene ved noen av de mest prestisjetunge kunsthøgskolene i Norge. Åtte av dem studerte musikk, sju studerte billedkunst, og åtte var studenter ved Teaterhøgskolen. De hadde alle ambisjoner om å gjøre det kunstneriske arbeidet til et levebrød. Noen ønsket kanskje å spille hovedroller i store filmer eller teaterstykker, andre ønsket eget atelier, noen drømte om å reise på konsertturné i Europa, mens andre ville satse på en karriere som musikkpedagog.

Da vi intervjuet de tidligere studentene igjen i 2019, var de fleste etablerte kunstnere i 40-årene. Flere var også blitt høyt profilerte kunstnere på sine felt: Marianne turnerte Europa rundt som konsertsanger, Sverre hadde opparbeidet seg et stort navn på billedkunstfeltet, mens Thorbjørn og Ine hadde spilt en rekke store roller både på teater, i TV-serier og på film. Vegard hadde lagt musikkarrierer mer eller mindre på hylla og heller startet plateselskap. Det samme hadde Ann-Kristin; hun var nå rektor ved en kulturskole utenfor Oslo.

Siden 1999 har det dessuten skjedd store endringer – både i samfunnet som helhet og på kunstfeltet særskilt, som vi diskuterer i boka. I boka spør vi også om det har vært noen klar sammenheng i yrkeskarrierene deres fra 1999 til 2019. Vi drøfter også hva som har vært de viktigste drivkreftene i yrkeskarrierene til de 23 i denne perioden.

Med bakgrunn i de 23 fortellingene forsøker vi også å løfte fram tidligere kunnskap og studier om kunstneres arbeidsliv som forfatterne selv har gjort, men også studier som andre, internasjonale forskere har gjort.

Boka egner seg for forskere, studenter og andre som interesserer seg for kunstnerisk arbeid. Vi håper også at den kan være til nytte for kunststudenter og framtidige kunstnere som ønsker å vite mer om kunstnerarbeidslivet.

Informantene i denne boka er ikke anonymisert. De fleste er identifisert med sine reelle fornavn, noen få ønsket heller at vi brukte pseudonym.