Bård Kleppe

gjennomført og ledet en rekke forskningsprosjekter om kulturpolitikk, kunstneres arbeidsvilkår, museumsorganisering, scenekunstfeltet, musikkfeltet og kunstformidling for barn og unge.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Hvordan undersøke kunstneres inntekter? 16.02.2024
Kreativ næring i Møre og Romsdal 02.02.2024
Digital cultural policy in Norway 10.11.2023
Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet 15.08.2023
Presentasjon Norsk Kulturindeks Finnmark 07.06.2023
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Ph.d
91197543