Bård Kleppe

Kunst- og kultursektoren er sentralt i forskningen til Kleppe. Han har gjennomført og ledet en rekke forskningsprosjekter om kulturpolitikk, kunstneres arbeidsvilkår, museumsorganisering, scenekunstfeltet, musikkfeltet og kunstformidling for barn og unge.

Kleppe har mastergrad i tverrfaglige kulturstudier og doktorgrad i kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hans doktorgradsprosjekt var en komparative studie av teaterpolitikk og kunstnerisk arbeid i tre Europeiske land.

Kleppe har utviklet Norsk kulturindeks, Norsk idrettsindeks og er forfatter av den norske profilen til Europarådsprosjektet Compendium of Cultural Policies and trends in Europe. Han har tidligere jobberfaring fra kulturfeltet, som museumsformidler og som konsertarrangør.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Ullensaker kommune 13.09.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Gjerdrum kommune 13.09.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Halden kommune 13.09.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Kinn kommune 15.02.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Innlandet fylke 15.02.2021
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Ph.d
E-post: kleppe@tmforsk.no Tlf.: 91197543 Last ned CV