Bård Kleppe

Kunst- og kultursektoren er sentralt i forskningen til Kleppe. Han har gjennomført og ledet en rekke forskningsprosjekter om kulturpolitikk, kunstneres arbeidsvilkår, museumsorganisering, scenekunstfeltet, musikkfeltet og kunstformidling for barn og unge.

Kleppe har mastergrad i tverrfaglige kulturstudier og doktorgrad i kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hans doktorgradsprosjekt var en komparative studie av teaterpolitikk og kunstnerisk arbeid i tre Europeiske land.

Kleppe har utviklet Norsk kulturindeks, Norsk idrettsindeks og er forfatter av den norske profilen til Europarådsprosjektet Compendium of Cultural Policies and trends in Europe. Han har tidligere jobberfaring fra kulturfeltet, som museumsformidler og som konsertarrangør.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Museers inntekter fra barn 15.01.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater for Verdal kommune 06.03.2020
Museum og samfunn 24.06.2020
Scenens kunst 18.03.2019
Norsk idrettsindeks 2018. Resultater for Holmestrand og Sande 03.04.2019
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Ph.d
E-post: kleppe@tmforsk.no Tlf.: 91197543 Last ned CV