Bård Kleppe

gjennomført og ledet en rekke forskningsprosjekter om kulturpolitikk, kunstneres arbeidsvilkår, museumsorganisering, scenekunstfeltet, musikkfeltet og kunstformidling for barn og unge.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Kommunal kultursektor 2022: Organisering, prioritering og planlegging 15.06.2022
En digitalt utvidet kulturstatistikk 23.05.2022
How concert promoters think 19.05.2022
Profesjonalitetens pris 02.05.2022
Frivillig kulturvern 01.12.2021
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Ph.d
91197543