Bård Kleppe

gjennomført og ledet en rekke forskningsprosjekter om kulturpolitikk, kunstneres arbeidsvilkår, museumsorganisering, scenekunstfeltet, musikkfeltet og kunstformidling for barn og unge.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Mulighet og risiko. Digital kulturpolitikk for barn og unge 21.11.2022
Fortellinger om kunstnerliv 10.11.2022
Samling og utvikling 06.10.2022
Kommunal kultursektor 2022: Organisering, prioritering og planlegging 15.06.2022
En digitalt utvidet kulturstatistikk 23.05.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Ph.d
91197543