Ung i Agder

Risiko- og beskyttelsesfaktorer blant elever i videregående skole i 2022

Dette notatet inneholder en presentasjon av ulike indikatorer for helse- og atferdsutfordringer, risiko- og beskyttelsesfaktorer blant ungdom i videregående skole i Agder. Indikatorene er utarbeidet på bakgrunn av Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i Agder i 2019 og i 2022. Indikatorene presenteres på fylkesnivå og på skolenivå.

Forfatter

Signe Vrålstad og Geir Møller

Utgitt

05.10.2023

Type

Notat

Notat

9 - 2023

ISBN

978-82-336-0637-4

Last ned