Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler

Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler

Rapporten omfatter en kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling, og ser på mulige årsaker til lav deltakelse blant disse kommunene. Videre blir det også sett på forskjeller i lærings- og innovasjonseffekter mellom kommuner som samarbeider om prosjekter.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg, Trond Erik Lunder, Ailin Aastvedt og Gunn Kristin Aasen Leikvoll

Utgitt

13.03.2020

Type

Rapport

Rapport

540

ISBN

978--82-336-0312-0

Last ned