Rammer for kunst

Evaluering av organisatoriske rammer og kunstnerisk handlingsrom for SEANSE

Rapporten presenterer resultatet av et arbeid med å evaluere de organisatoriske rammene til Seanse – senter for kunstproduksjon som ligger ved Høyskolen i Volda. Det er Høgskulen i Volda og Seanse –senter for kunstproduksjon som har bestilt og finansiert evalueringen.

Evalueringen analyserer senterets styrende organer og styringsdokumenter. Den vurderer også i hvilken grad senteret, styre og råd har fulgt opp tidligere anbefalinger gitt av Telemarksforskning (2012). Siste del av evalueringen belyser hvordan ulike aktører som er involvert i senterets virksomhet, vurderer senterets styringsgrunnlag og hva som skal til for å få en framtidig styrking av senteret.

Evalueringen viser at senteret er tuftet på et svakt organisatorisk grunnlag, og at det er ubalanse mellom senterets nasjonale og internasjonale ambisjoner og dets relativt svake styringsdokumenter.

Forfatter

Anne-Sofie Hjemdahl

Utgitt

23.09.2021

Type

Rapport

Rapport

629

ISBN

978--82-336-0446-2

Last ned