Produsentkartlegging

Produsentkartlegging

Resultater for undersøkelse blant kulturprodusenter

Høgskolen i Telemark, Institutt for kultur- og humanistiske fag i Bø (HiT)arbeider for tiden med å utvikle en ny kulturprodusentutdanning.

Telemarksforsking-Bø ble engasjert for å gjøre en kartlegging av produsentroller, -oppgaver og kompetansebehov med vekt på musikk- og scenekunstfeltet. Siden produsentbegrepet brukes på forskjellige måter i ulike sammenhenger, trengs det en klargjøring av hva slags arbeidsoppgaver ulike typer produsenter kan ha, og hva slags produsentkompetanse kulturlivet i Norge trenger. Målet med undersøkelsen er å få et godt grunnlag for å utvikle en produsentutdanning som kan dekke kulturlivets behov. Målgruppen er både ledere for virksomheter som driver produksjonsarbeid, og personer som er direkte involvert i kulturproduksjon på heltid eller som en del av sitt arbeid.

Forfatter

Dag Solhjell, Torild Wagle Christensen, Jon Rørmark, Sigrid Røyseng og Audun Thorstensen

Utgitt

31.03.2008

Type

Notat

Notat

3 - 2008

Last ned