Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor

Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor

Telemarksforsking har, på oppdrag fra Norsk kulturforum og Fagforbundet, kartlagt kommunal organisering av kultur og kompetansen blant kulturarbeidere i kommuneadministrasjonene. Kartleggingen viser at den kommunale kultursektoren i Norge er varierende, selv om den vanligste organiseringen av kulturarbeid i kommunene skjer i en "kulturenhet" med en "kultursjef". Andelen egne kulturenheter (sammenlignet med "bindestreksenheter") har blitt redusert siden forrige kartlegging i 2008 (Storstad 2010). Det varierer også hvorvidt kulturenheten er organisert slik at lederen rapporterer direkte til rådmannen eller ikke. 36 % av kommunene har en egen kulturplan. Regresjonsanalyser viser at hvor mange trinn det er mellom kultursjefen og rådmannen og hvorvidt kommunen har en kulturplan eller ikke har en sammenheng med hvor mye en kommune bruker på kultur (i netto driftsutgifter) per innbygger.

Forfatter

Kristine Persdatter Miland og Bård Kleppe

Utgitt

25.11.2019

Type

Rapport

Rapport

532

ISBN

978--82-336-0290-1

Last ned