Nasjonale satser til private barnehager i 2024

Notatet presenterer beregning av nasjonale satser til private barnehager for 2024 etter forskrift av 09.10.2015 og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter de endelige satsene.

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

06.10.2023

Type

Notat

Notat

12 - 2023

ISBN

978-82-336-0644-2

Last ned