Nasjonale satser til private barnehager i 2022

Notatet presenterer beregning av nasjonale satser til private barnehager for 2022 etter forskrift av 09.10.2015 og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter de endelige satsene.

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

12.10.2021

Type

Notat

Notat

13 - 2021

ISBN

978--82-336-0452-3

Last ned