Kultur og bærekraft: En kartlegging av kunnskapsstatus og praksiser i kultursektoren

Forfatter

Kristine Persdatter Miland, Anne-Sofie Hjemdahl, Nanna Løkka og Marianne Singsaas

Utgitt

20.09.2021

Type

Rapport

Rapport

631

ISBN

978--82-336-0449-3

Last ned