Kostnader i barnehagene 2021

I 2021 var kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager tilbake på mer normalt nivå etter at pensjonsreformer preget 2020-tallene. Private ordinære barnehager har 10 % lavere kostnader til ordinær drift. Inkluderer vi utgifter til barn som får særskilt tilrettelegging, er forskjellen nær 17 %. I rapporten er beregningen av kostnader utledet, og sammenlignbar-heten mellom kommunale og private barnehager er diskutert. Vi sammenligner ulike kostnadselementer og ser på kostnadsvariasjon og utvikling over tid. Årets rapport har et eget temakapittel som ser nærmere på verdsetting av private barnehager.

Forfatter

Trond Erik Lunder, Emil C. Bjøru og Brynjulv Eika

Utgitt

16.03.2023

Type

Rapport

Rapport

722

ISBN

978-82-336-0559-9

Last ned