Kostnader i barnehagene 2020

Kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager er redusert fra 2019 til 2020, og private barnehager har 5,9 % lavere kostnader til ordinær drift. Inkluderer vi utgifter til barn som får særskilt tilrettelegging, er forskjellen 13 %. Engangseffekter av pensjonsendringer er hovedårsaken til at forskjellen er redusert, mens covid-pandemien ser ut til å ha hatt begrenset økonomisk betydning. I rapporten er beregningen av kostnader utledet, og sammenlignbarheten mellom kommunale og private barnehager diskutert. Vi sammenligner ulike kostnadselementer og ser på kostnadsvariasjon og utvikling over tid. Årets rapport har et eget temakapittel som ser nærmere på kategorisering av private barnehager.

Forfatter

Trond Erik Lunder, Emil C. Bjøru og Brynjulv Eika

Utgitt

15.03.2022

Type

Rapport

Rapport

698

ISBN

978--82-336-0522-3

Last ned