Kostnader i barnehagene 2019

Kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager er redusert noe fra 2018 til 2019, og private barnehager har 9,2 % lavere kostnader til ordinær drift. Inkluderer vi utgifter til barn som får særskilt tilrettelegging, er forskjellen 16,2 %. I rapporten er beregningen av kostnader utledet, og sammenlignbarheten mellom kommunale og private barnehager diskutert. Årets rapport inneholder en del nye analyser, blant annet med kostnadsanslag for relevante kategorier av kommuner og private barnehager. Vi sammenligner ulike kostnadselementer og ser på kostnadsvariasjon og utvikling over tid. Årets rapport har et eget temakapittel om forskjellene mellom barnehager som eier og barnehager som leier lokaler.

Forfatter

Trond Erik Lunder, Emil C. Bjøru, Marit Kvernenes og Brynjulv Eika

Utgitt

16.03.2021

Type

Rapport

Rapport

615

ISBN

978-82-336-0423-3

Last ned