Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Analyser av SSBs undersøkelse om bosted og samvær i 2020

Temaet for denne rapporten er samarbeidet og konfliktnivået mellom foreldre som har barn sammen og bor hver for seg. Undersøkelsen baserer seg på en spørreundersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå i 2020. Resultatene viser at de aller fleste foreldre samarbeider god og har et lite konfliktfylt forhold til hverandre. Andelen som oppgir å ha et god forhold til den andre forelderen har også økt i 2020 sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i 2012. Det som kjennetegner de foreldrene som opplever et godt samarbeid med lite konflikter, er de som har delt bosted og mye samvær med barna. I tillegg kjennetegnes relasjoner med lite konflikt av at barna i større grad får medvirke om samværet.Samtidig er det en liten del av foreldrene som opplever at samarbeidet er vanskeligere og at konfliktnivået er høyere. Disse har i større grad dårligere økonomi, har en ordning med betaling av bidrag og har lang reisevei til den andre forelderen.

Forfatter

Geir Møller, Evelyn Eriksen, Gry Mette Dalseng Haug, Signe Vrålstad, Tanja Askvik og Monica Bjerklund

Utgitt

24.01.2023

Type

Rapport

Rapport

719

ISBN

978-82-336-0556-8

Last ned