Kommuner med svak befolkningsutvikling

Utviklingens betydning for inntekter, utgifter og tjenester

Befolkningsutviklingen påvirker kommunenes inntekter, behov for tjenester og rammene for produksjon av tjenester. Dette prosjektet har hatt som mål å kartlegge disse effektene for kommuner med svak befolkningsutvikling. Både utgifter og inntekter pr. innbygger øker når befolkningen reduseres, men det er uklart om de samlede rammene for å levere gode kommunale tjenester svekkes. Gruppen av kommuner med befolkningsreduksjon består hovedsakelig av små kommuner, og det er store forskjeller i inntektsnivået. Befolkningsreduksjonen vil øke sårbarheten til de som ikke har ekstra inntektsskilder som f.eks. kraftproduksjon.

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

28.04.2021

Type

Rapport

Rapport

557

ISBN

978--82-336-0357-1

Last ned flag