Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna

Analyser av SSBs undersøkelse om bosted og samvær 2020

Spørsmålet som belyses i denne rapporten er hva som kjennetegner samværsforeldre som har spesielt lite og spesielt mye samvær med barna. Undersøkelsen baserer seg på en spørreundersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå i 2020. Resultatene viser at samværsforeldre som har lite samvær med barna kjennetegnes av å ha lang reisevei til den andre forelderen, de har eldre barn og de har et kort eller ikke noe tidligere samliv med den andre partneren. Samværsforeldre som har mye samvær med barna kjennetegnes av å ha kort reisevei til den andre forelderen, foreldrene er enige om de daglige reglene for barna og de har gjennomgående god helse.

Forfatter

Geir Møller, Tanja Askvik, Signe Vrålstad, Gry Mette Dalseng Haugen, Evelyn Eriksen og Monica Bjerklund

Utgitt

24.01.2023

Type

Rapport

Rapport

718

ISBN

978-82-336-0555-1

Last ned