Kapitalkostnader i kommunene

Egnet til å ta inn i beregningsgrunnlaget i inntektssystemet

Forfatter

Audun Thorstensen, Kjetil Lie og Trond Erik Lunder

Utgitt

10.12.2021

Type

Notat

Notat

15 - 2021

ISBN

978--82-336-0456-1

Last ned