Evaluering av forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

I denne rapporten har Telemarksforsking evaluert forsøket med kommunalt ansvar for tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA).Forsøket startet opp i 2018 og har blitt gjennomført i kommunene Ullensaker, Skedsmo (nå Lillestrøm), Oslo, Stavanger, Fjell (nå Øygarden) og i Indre Fosen. I evalueringen har vi sammenlignet forsøkene med dagens tiltaksarrangører. Evalueringen viser at forsøkskommunene har gjennomført tiltaket med ulike lokale tilpasninger. I hovedsak er det etablert tiltaksplasser innenfor kommunal sektor, men de har også benyttet ordinære tiltaksbedrifter og private virksomheter. De VTA-ansatte i forsøkene har er godt fornøyd med arbeidet og arbeidsoppgavene, og vel så fornøyd som de VTA-ansatte i de ordinære tiltaksbedriftene.Evalueringen viser likevel at de ordinære tiltaksbedriftene både er billigere (målt etter antall VTA-stillinger) og har kvaliteter på flere områder som vi ikke finner i forsøkene.

Forfatter

Geir Møller og Erik Magnussen

Utgitt

06.10.2020

Type

Rapport

Rapport

552

ISBN

978--82-336-0339-7

Last ned