Digital ambivalens

Norsk musikk i internasjonale markeder

Denne rapporten tar for seg sentrale spørsmål om strømmetjenester og sosiale mediers posisjon i norsk musikkbransje, og medienes betydning for norsk musikkeksport. Den vektlegger hvordan digitaliseringen påvirker musikkbransjens økonomiske forutsetninger, forholdet til opphavsrett, behovet for ny kompetanse, og små, store og mellomstore aktørers muligheter til å konkurrere med norsk musikk i internasjonale markeder.

Et hovedfunn er at norsk musikkbransje i stor grad anerkjenner sosiale medier og strømmetjenesters betydning i distribusjon og formidling av norsk innspilt musikk. Samtidig erfarer mange avmakt, mistillit, kunnskapsløshet og liten forutsigbarhet i møte med de ulike digitale plattformene. Den profesjonelle virkeligheten oppleves dermed ofte som uforutsigbar og krevende.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse rettet seg mot norske musikere, komponister, produsenter og musikkbransjeaktører i mellomledd (plateselskap, management, musikkforlag m.m.). Undersøkelsen er del av prosjektet Music on Demand: Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor (MUSEC) , ledet av Universitetet i Oslo.

Forfatter

Anja Nylund Hagen, Mari Torvik Heian, Roy Aulie Jacobsen og Bård Kleppe

Utgitt

26.10.2020

Type

Rapport

Rapport

553

ISBN

978--82-336-0342-7

Last ned