1+1=3 ? Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer

Dette notatet handler om samstyring og regionale partnerskap. Mer konkret omhandler detfylkeskommunenes erfaringer med bruk av partnerskap i den regionale håndteringen av koronakrisens konsekvenser, og hvorvidt erfaringene gir læringspunkter inn i det videre arbeidet med partnerskapsbasert regional utvikling og oppfølging av FNs bærekraftsmål. Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Notatet er utarbeidet til, og ble presentert på Verksted for regional utvikling, en årlig arena for fylkeskommunene, for deling av erfaringer og utvikling av god praksis. Formålet med verkstedet er å styrke rollen til fylkeskommunene som samfunnsutvikler og regional strateg.

Forfatter

Erik Magnussen

Utgitt

10.12.2020

Type

Notat

Notat

31 - 2020

ISBN

978--82-336-0356-4

Last ned