Foto: Christine Hvitsand.

Nye regionale løsninger for økologisk mat

oktober 14, 2021 Grønn omstilling

Ordningen Grønn Parallell har mer lokal og direkte omsetning av økologisk mat som mål. Erfaringene fra uttestingen av ordningen presenteres nå i en ny rapport.

 

I to sesonger har ordningen Grønn Parallell blitt testet ut i Vestfold. Grønn Parallell er en distribusjons- og opplevelsesordning for økologiske grønnsaker og andre økologiske gårdsprodukter. Ordningen kobler matprodusenter med restauranter, butikker, offentlige og private storkjøkken gjennom et felles bestillingssystem og felles transport. Telemarksforsking/NMBU har fasilitert og analysert deltakende og samskapende prosesser gjennom uttestingen av ordningen.

– Det er et stort potensial for direkte salg mellom produsenter og restauranter, butikker og offentlige og private storkjøkken under gitte forutsetninger, sier prosjektleder ved Telemarksforsking og stipendiat ved NMBU Christine Hvitsand.

 

Behov for tett kontakt og sterkt eierskap

Stadig flere restauranter etterspør mat med lokal identitet for å servere til sine besøkende. Rapporten fra uttestingen av ordningen Grønn Parallell viser likevel at  det er behov for å øke etterspørselen etter økologiske grønnsaker hos store aktører som det offentlige og butikkene.  Det vil gi forbrukerne tilgang til sunn og miljøriktig mat, samtidig som forutsigbar etterspørsel legger grunnlaget for en ønsket utvikling i landbruket. Det er et politisk ønske om økt produksjon og forbruk av mer bærekraftige, økologiske og norskproduserte grønnsaker.

– For å lykkes med denne typen kollektive løsninger er det helt sentralt at deltakerne er sterkt motiverte for og bidrar med innsats inn i det felles prosjektet. Dette vil bidra til å styrke kontakten mellom deltakerne, imøtekomme hverandres forventninger og øke omsetningen, sier Hvitsand.

Det er imidlertid tydelig at det er svært utfordrende for små initiativer som Grønn Parallell å overleve gitt den eksisterende markedssituasjonen, noe som blir diskutert i rapporten.

 

Etablert og dyrket fram av deltakerne

Grønn Parallell ble etablert av de som ble deltakere i ordningen, fordi det var et behov og ønske om mer lokal og direkte omsetning. Ordningen har fokus på lokalprodusert økologisk mat, fortrinnsvis grøntvarer.

Godt over 20 produsenter og mottakere har prøvd ordningen, og flere av disse har vært engasjert i utvikling og justeringer underveis. Hvordan det videre samarbeidet i regionen blir framover er uklart, men det er engasjement blant produsenter og ulike mottakere for å videreføre samarbeid om direkte omsetning.

 

PhD om bærekraftsomstillinger i landbruket

Prosjektet om Grønn Parallell springer ut fra PhD-prosjektet som Christine Hvitsand holder på med hos NMBU om hvordan man kan få til bærekraftsomstillinger i landbruks- og matsystemet. Gjennom en «living lab» i forbindelse med PhD-prosjektet ble idéen om en felles ordning for logistikk og opplevelser skapt og planlagt. Prosjektet med testingen av Grønn Parallell er finansiert av Landbruksdirektoratet, og også Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

 

Les rapporten «Grønn Parallell».