Bilde: Jacek Dylag, Unsplash

Koronaflukt fra Oslo

mars 12, 2021 Kommunal og regional utvikling

Hvordan har koronasituasjonen påvirket flyttetallene og bosettingsmønsteret i Norge?

Frem til 3. kvartal 2020 syntes det som om det sentraliserende flyttemønsteret fortsatte tilsynelatende upåvirket av koronasituasjonen. I 4. kvartal 2020 skjedde det imidlertid noen store endringer i flyttemønsteret. På våre nettsider for Regional analyse kan du nå lese en ny artikkel som viser en rekordhøy utflytting fra Oslo.

Erfaringer fra tidligere kriser, som eksempelvis finanskrisen i 2008, gjorde at vi forventet at det skulle bli mindre flytting mellom kommuner under koronakrisen. I 4. kvartal ser vi imidlertid at det er blitt mer flytting mellom kommuner.

I Oslo var det faktisk rekordhøy innflytting i 4. kvartal 2020. Imidlertid er det også en langt sterkere økning i antall personer som flyttet ut av Oslo i samme kvartal. Andre store byer som Bergen, Trondheim og Stavanger fikk også en økning i antall utflyttinger i 4. kvartal 2020 i forhold til samme kvartal i 2019, men i disse byene var det like stor økning i innflyttingen. Det er altså bare Oslo som opplever at nettoflyttingen har blitt mye mer negativ enn før.

Det klart mest markante skiftet i flyttestrømmene etter korona er altså økt utflytting fra Oslo. De mest sentrale områdene av landet utenom Oslo fortsetter imidlertid å ha høyest netto innflytting. Det er altså for tidlig å konkludere med at det sentraliserende flyttemønsteret har stoppet opp.

For mer informasjon om hvordan har koronasituasjonen påvirket flyttetallene og bosettingsmønsteret i Norge kan du lese mer på Regional Analyse.