Kartlegging av kommunal kultursektor

november 26, 2019Evalueringer og utredninger Kulturforsking

Telemarksforsking har, på oppdrag fra Norsk kulturforum og Fagforbundet, kartlagt kommunal organisering av kultur og kompetansen blant kulturarbeidere i kommuneadministrasjonene.

Kartleggingen viser at den kommunale kultursektoren i Norge er varierende, selv om den vanligste organiseringen av kulturarbeid i kommunene skjer i en «kulturenhet» med en «kultursjef». Andelen egne kulturenheter (sammenlignet med «bindestreksenheter») har blitt redusert siden forrige kartlegging i 2008 (Ovenstad 2010). Det varierer også hvorvidt kulturenheten er organisert slik at lederen rapporterer direkte til rådmannen eller ikke. 36 % av kommunene har en egen kulturplan. Regresjonsanalyser viser at hvor mange trinn det er mellom kultursjefen og rådmannen og hvorvidt kommunen har en kulturplan eller ikke har en sammenheng med hvor mye en kommune bruker på kultur (i netto driftsutgifter) per innbygger.

Vår seniorforsker, Bård Kleppe, presenterer rapporten på NOKUs frokostmøte 26.11.19. Arrangementet strømmes her:

Rapporten finner du her: