Monica Bjerklund

Monica Bjerklund er forskergruppeleder innen helse, utdanning og velferd. Hun er seniorforsker og dosent i spesialpedagogikk.

Bjerklund har over tjue års erfaring med forskning, vitenskapelig publisering, formidling, undervisning og veiledning innen vitenskapsteori og metode, pedagogikk, barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, sosialt arbeid, barnevern, psykososial helse blant barn og unge, psykisk helsearbeid og flerkulturelt arbeid. Hun har erfaring både fra forskning i norsk kontekst og internasjonale forskningsprosjekter i regi av EU. I tillegg har hun bred kompetanse på veiledning av profesjonsutøvere innen profesjonsrelaterte emner.

Hennes forskningsinteresser er bl.a. folkehelsearbeid, psykososialt arbeid, helse, diagnoser, oppvekst og familie, sosioøkonomiske levekår, vold og overgrep i asylmottak, mangfold, inkludering, frafall i videregående opplæring, helsefremmende arbeid i barnehagen, kvalitet i barnehagen, barnehageeiere, urfolksforskning/samisk forskning og livsmestring.

Hun er prosjektleder i det nasjonale barnehageprosjektet: Samiske barnehager som helsefremmende arena i 2019-2022. Prosjektet er finansiert av Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helse og rus (SANKS).

Hennes dr.philos prosjekt omhandler barnehagens speiling og synliggjøring av familiemangfold.

Prosjekter

Publikasjoner

Language revitalization in Sámi Early Childhood Education and Care institutions 30.09.2022
Solomødre og deres familieform 29.07.2022
Introduksjon - familiemangfold 29.07.2022
De tusen spørsmålene 31.05.2022
Samiske barn forteller 09.05.2022
Se flere publikasjoner
Forskergruppeleder i helse, velferd og utdanning / Dosent
459 10 844 (privat 48 05 47 01)