Monica Bjerklund

Pågående prosjekter:

2019-2022: Sami ECECs as a health-promoting arena. The ECEC’s strengthening of the psychosocial environment for Northern, Southern and Lule Sami children aged 4-6. Prosjekt finansiert av SANKS. Prosjektleder Ingvild Åmot.

2018-2021: Dr.philos. prosjekt – barnehagens synliggjøring og speiling av moderne familieformer. Basert på en undersøkelse blant 33 enslige mødre som har fått barn ved hjelp av donor, og barnehagens speiling og synliggjøring av deres familieform.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom 12.08.2019
Se flere publikasjoner
Seniorforsker
E-post: Monica.Bjerklund@tmforsk.no Tlf.: 48054701 Last ned CV