Monica Bjerklund

Monica Bjerklund er seniorforsker med spesialisering innen helse, utdanning og velferd. Hennes forskningserfaring er omfattende og inkluderer områder som folkehelsearbeid, utdanning, oppvekst, systemrettet arbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), familiemangfold, barnevern, sosialt arbeid, psykososial helse, sosioøkonomiske levekår, kultur, etnisitet og mangfold, urfolk, bærekraft, vold og overgrep, deltakelse og inkludering, samt innvandring og migrasjon. Monica har flere års erfaring med forskergruppeledelse.

Hun har solid bakgrunn som prosjektleder, inkludert hennes lederskap i det nasjonale barnehageprosjektet "Samiske barnehager som helsefremmende arena" i perioden 2019-2022. Dette prosjektet ble støttet av Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helse og rus (SANKS). I tillegg leder hun evalueringen av folkehelseprosjektet Sammen Mot i Vestfold og Telemark, som skal forebygge vold og overgrep blant barn og unge. Dette reflekterer hennes engasjement for å utvikle kunnskap om tidlig innsats og folkehelsearbeid i barnehage og skole. Hun brenner for å forbedre helsen og trivselen til barn og unge, samt å styrke miljøet i barnehager og skoler.

Hun har 24 års karriere som vitenskapelig ansatt ved universiteter og høgskoler bak seg, inkludert stillinger som dosent i spesialpedagogikk og førsteamanuensis i helse- og sosialfag. Hun har undervist på ulike nivåer, blant annet ved mastergradsprogrammer i spesialpedagogikk, videreutdanningskurs i flerkulturelt barnevern, psykososialt arbeid med barn og unge, samt psykisk helsearbeid. I tillegg har hun bidratt til utdanningsprogrammer som sosionomutdanning, barnevernspedagogutdanning, lærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Monica har dessuten erfaring fra faglig ledelse av utdanningsprogrammer og studieemner.

Prosjekter

Publikasjoner

Sámi rights and sustainability in early childhood education and care 14.11.2023
Outdoor activities promoting mental and physical health and well-being in Sámi Early Childhood Education and Care institutions 10.10.2023
Supporting Children’s Psychosocial Well-Being in Sámi ECECs 16.08.2023
Bakkebyråkrater: Førstelinja i samhandling med brukere i kriser 27.06.2023
Kulturell bærekraft - praksiser i samiske barnehager 19.06.2023
Se flere publikasjoner
Seniorforsker
459 10 844 (privat 48 05 47 01)