Monica Bjerklund

Monica Bjerklund er seniorforsker i velferd og kommune ved Telemarksforskning. Bjerklund forsker innen områdene velferd, systemrettet arbeid, barn, unge og familier, barnevern, barnehage, skole, psykososialt miljø, sosialt arbeid, spesialpedagogikk og pedagogikk. 

Hennes pågående dr. philos. prosjekt omhandler barnehagens speiling og synliggjøring av moderne familieformer. Prosjektperioden er 2018-2021.

Bjerklund har tjue års erfaring fra UH-sektoren som førstelektor i sosialpedagogikk og pedagogikk.

Monica Bjerklund har erfaring som partner i EU-programmet DAPHNE og prosjektet Safe, Healthy and Equal relationships som er prøvd ut i England, Bulgaria og Spania i perioden mellom 2011-2013.

Hun er sammen med Ingvild Åmot og Berit Groven redaktør for antologien PPTs systemrettede arbeid i barnehagen, utgitt ved Universitetsforlaget i 2019.

                                                  PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom 12.08.2019
Se flere publikasjoner
Seniorforsker
E-post: Monica.Bjerklund@tmforsk.no Tlf.: 48054701 Last ned CV