Monica Bjerklund

Monica Bjerklund er seniorforsker på området velferd og kommune ved Telemarkforsking.

Hun er dosent i spesialpedagogikk.

Bjerklund forsker pt. i et nasjonalt prosjekt om samiske barnehager som helsefremmende arena finansiert av SANKS (prosjektperiode 2019-2021).

Bjerklund arbeider dessuten med et dr.philos prosjekt om barnehagens speiling og synliggjøring av moderne familieformer i perioden 2019-2022.

Bjerklund har 20 års erfaring fra undervisning på ulike profesjonsutdanninger og masterutdanninger, bl.a. barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, sosionomutdanning, barnevernspedagogutdanning, psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge og master i spesialpedagogikk. 

Prosjekter

Publikasjoner

Livsmestring i den samiske barnehagen 28.12.2020
Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom 12.08.2019
Seniorforsker og dosent i spesialpedagogikk
E-post: Monica.Bjerklund@tmforsk.no Tlf.: 459 10 844 (privat 48 05 47 01) Last ned CV