Geir Møller

Geir Møller er seniorforsker og er utdannet statsviter ved Universitetet i Bergen (Sammenlignende politikk). Han har tidligere jobbet ved Universitetet i Bergen, ved Norut Samfunnsforskning, i Telemark fylkeskommune og ved KoRus-Sør. Forskningsområdet omfatter politikkutforming og forvaltning av offentlige tjenester, herunder tjenesteutvikling, implementering og resultatmålinger.

Møller har gjennomført en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor ulike sektorer. Dette omfatter bl.a. kommunalt integreringsarbeid, tiltaksarbeid i NAV/sosialtjenesten, barnevern, kommunal helsetjeneste og pleie- og omsorgstjenesten. Han har også vært medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som ble satt ned i forbindelse med utredningen av arbeidsrettede tiltak (NOU 2012:6). 

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Lokalt utviklingsarbeid i konkurranse med globale standardløsninger 27.06.2023
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2023 - Lærdal kommune 08.06.2023
Erfaringer med lovpålagte råd for medvirkning 10.02.2023
Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg 24.01.2023
Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna 24.01.2023
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Statsviter
92207826