Geir Møller

Geir Møller er seniorforsker og er utdannet statsviter ved Universitetet i Bergen (Sammenlignende politikk). Han her tidligere jobbet ved Universitetet i Bergen, ved Norut Samfunnsforskning, i Telemark fylkeskommune og ved KoRus-Sør. Forskningsområdet omfatter politikkutforming og forvaltning av offentlige tjenester, herunder tjenesteutvikling, implementering og resultatmålinger.

Møller har gjennomført en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor ulike sektorer. Dette omfatter bl.a. kommunalt integreringsarbeid, tiltaksarbeid i NAV/sosialtjenesten, barnevern, kommunal helsetjeneste og pleie- og omsorgstjenesten. Han har også vært medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som ble satt ned i forbindelse med utredningen av arbeidsrettede tiltak (NOU 2012:6). 

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Faglig mestring og prestasjonsangst hos elever med ufrivillig skolefravær 04.11.2022
Beskyttelsesfaktorer blant unge i Agder 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Østre Agder 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Kristiandsandsregionen 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Setesdalsregionen 15.06.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Statsviter
92207826