Forestillingen er avlyst

mai 18, 2022 Kulturliv og kulturpolitikk

Torsdag 19. mai lanserer Telemarksforsking sin rapport om tekniker-situasjonen innenfor sceneteknisk bransje etter koronapandemien. Dette skjer på Victoria Nasjonale Jazzscene i Oslo.

Rapporten viser at det har skjedd et markant frafall av teknikere i sceneteknisk bransje gjennom koronapandemien. Inntektene til teknikerne har gått ned, til tross for at de har satt opp prisene på egne tjenester. Arrangørene uttrykker stor usikkerhet om muligheten for å avvikle framtidige arrangement, og mange utleiefirmaer ser seg nødt til å legge om virksomheten sin.

Spørreundersøkelse blant teknikere, arrangører og utleiefirmaer

Rapporten «Forestillingen er avlyst- frafall av teknikere i sceneteknisk bransje og forslag til tiltak» kartlegger hvilke erfaringer scenetekniske arbeidere, arrangører og utleiefirmaer har gjort seg som følge av frafall av teknikere gjennom koronapandemien, forteller prosjektleder Anne-Sofie Hjemdahl. Rapporten er utført på oppdrag fra Kulturrom, og baserer seg i hovedsak på en spørreundersøkelse som er gjennomført blant scenetekniske arbeidere, arrangører og utleiefirmaer som leier ut teknikere og utstyr.

Økte timepriser, men lavere inntekter

Rapporten viser at fra 2019 til 2021 har teknikerne hatt en negativ inntektsutvikling. I 2021 var det for eksempel flere teknikere som tjente under 200 000 kroner i året sammenliknet med 2019. Selv om teknikerne økte sine timepriser høsten 2021, har de tjent mindre totalt sett. For å sikre stabilitet i yrket mener teknikerne selv at det må legges mer vekt på å forbedre de sosiale ordningene, og at bedre lønn og sosiale ordninger er viktig for at teknikere skal forbli i yrket.

Teknikern– en del av live-forestillingens økologi

Teknikerne utgjør en sentral brikke i live-forestillingens økologi. Festivaler, konserter, teateroppsetninger, korpskonserter og studentrevyer er avhengige av teknikere som styrer lys, lyd, AV og som bygger og rigger scener. Under koronapandemien ble publikumsvirksomheter hardt rammet, scenetekniske arbeidere som yrkesgruppe sto uten arbeid og mange forlot yrket.

Fra arrangørenes perspektiv råder stor usikkerhet blant om de har nok teknikere til å avvikle sine planlagte arrangementer i tiden som kommer. En overvekt av arrangørene erfarte at de manglet teknikere innenfor lyd, lys og sceneteknikk/rigging. Svarene fra utleiefirmaene tegner et bilde av hardt rammet bransje som etter gjenåpningsperioden høsten 2021 erfarte mangel på tilgjengelige teknikere, økte priser på tekniske tjenester, stort arbeidstrykk på egne teknikere, teknikere som jobbet mer enn vanlig, og firmaer som måtte takke nei til oppdrag på grunn av den vanskelige situasjonen.

Du kan lese hele rapporten her.

Lenke til Kulturroms lanseringsarrangement finner du her.