Publikasjoner av Monica Bjerklund

Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapport 24.01.2023
Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna Rapport 24.01.2023
Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammen Rapport 24.01.2023
Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordninger Rapport 24.01.2023
Language revitalization in Sámi Early Childhood Education and Care institutions Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.09.2022
Solomødre og deres familieform Vitenskapelig artikkel i antologi 29.07.2022
Introduksjon - familiemangfold Vitenskapelig artikkel i antologi 29.07.2022
De tusen spørsmålene Foredrag 31.05.2022
Samiske barn forteller Rapport 09.05.2022
Alle barn burde ha en som Áhkku Foredrag 01.03.2022
Kompetanse om vold og overgrep i asylmottak Rapport 10.02.2022
«For at hun skal slippe å bli konfrontert med at ‘alle har en pappaʼ» Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 21.12.2021
Hvorfor er det hensiktsmessig å involvere kommunene som medforskere? Hvordan gjennomføres dette i praksis og hva er viktig for et godt samarbeid? Foredrag 19.11.2021
Volda kommune - brukerundersøkelse PPT Notat 19.11.2021
Design av følgeevaluering i folkehelseprosjekter Foredrag 15.09.2021