Publikasjoner av Monica Bjerklund

Design av følgeevaluering i folkehelseprosjekter Foredrag 15.09.2021
Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.09.2021
Speiling og synliggjøring av familiemangfold i barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.05.2021
Livsmestring i den samiske barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.12.2020
Mangfold og flespråklige barn i barnehagen Foredrag 29.10.2019
Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom Vitenskapelig artikkel i antologi 12.08.2019