Bilde av La-Rel Easter fra Unsplash

Webinar-serie om samskaping

mars 22, 2022

Telemarksforsking har arrangert en webinar-serie om samskaping i kommuner. Webinarene er en del av læring og erfaringsutveksling i prosjektet Den samskapende kommune, hvor vi følger samskapingsprosesser i Nordre Follo og Stad kommune.

Inspirasjonsforedrag : Samskaping – hvorfor, hva og hvordan?

Samskaping – hvorfor, hva og hvordan

Offentlig sektor står i et krysspress med stigende krav til tjenesteproduksjon og løsning av komplekse samfunnsproblemer samtidig med at det er knapphet på penger, personale og gode ideer. Kan samskapig være veien frem og bidra til å mobilisere viktige ressurser, skape innovative løsninger og eierskap til disse? Samskaping kan fremmes gjennom institusjonelt design av plattform og arenaer og nye former for relasjonell ledelse.

Jacob Torfing er professor i politikk og institusjoner ved Roskilde Universitet, professor 2 på Nord Universitet og fast gjest på University of California, Berkeley. Han er desuten leder av Roskilde School of Governance. Han har skrevet mer enn 30 bøker og 350 artikler om offentlig administrasjon, styring og ledelse og bl.a forsket på introduksjonen av samskaping i Norge.

Her finner du powerpointen fra webinaret: Samskabelse Telemark JT

 

Inspirasjonsforedrag: Samskaping, politikerrollen og kommuneloven

Samspill mellom politikk og administrasjon

I dette webinaret ser vi på samspillet mellom politikk og administrasjon, og hvordan politikere kan involveres i samskapingsprosesser. Samskaping er av sentrale myndigheter introdusert som en strategi for innovasjon og omstilling av kommunesektoren, gjennom stortingsmeldinger og NOUer. Samtidig legger staten, gjennom kommuneloven, tydelige rammer i skillet mellom politikk og administrasjon. Vi ser nærmere på hvordan kommuneloven kan forstås og praktiseres ved samskaping. Hvilke rammer loven setter for politikeres rolle og deltakelse i samskapingsprosjekter? Hva er mulighetsrommet ut fra kommuneloven? Og hvordan kan det være lurt å involvere politikerne?

Her kan du se inspirasjonsforedragene i opptak:

 

 

 

Inspirasjonsforedrag: Samskapende prosesser – Hvordan holde det i gang?

Samskapingsprosesser

Samarbeid er krevende og å være den som skal få et aktivt og likeverdig samarbeid over tid mellom mange – og svært ulike – aktører til å fungere godt, er virkelig krevende. Dette webinaret vil handle om hvordan man holder samskapingsprosessen i gang etter at oppstartsfasen er over, og man beveger seg over i ideutviklingsfasen. Dere som deltar vil få høre om og reflektere rundt konkrete erfaringer fra kommunene som jobber med samskaping i forsknings- og utviklingsprosjektet «Den samskapende kommune». Her kan dere lese mer om hvordan prosjektpartnerne Stad kommune og Nordre Follo kommune jobber. Spørsmål og temaer vi berører i dette webinaret er: Hvordan holde engasjement og motivasjon i gruppa oppe? Hva er fasiliterende ledelse og hva er gode tips for å lede samskapingsprosesser? Vi ser nærmere på modell(er) for lederskap som stimulerer til samskaping. Er du en pilot, innpisker, kulturbygger eller kommunikatør?

 

 

Inspirasjonsforedrag: Samskapende prosesser – Hvordan komme i gang?

Hvordan man kommer i gang med samskapende prosesser.

Dere har bestemt dere for å jobbe med samskaping. Samskaping er kanskje nedfelt i samfunnsplanen, og dere skal følge opp. Men hva nå? Hvordan tar dere samskaping fra strategier og planer og setter det ut i live? Vi deler i dette webinaret erfaringer fra oppstart av samskapende prosesser. Dere som deltar vil få høre om og reflektere rundt konkrete erfaringer fra kommunene som jobber med samskaping i forsknings- og utviklingsprosjektet «Den samskapende kommune». Her kan dere lese mer om hvordan prosjektpartnerne Stad kommune og Nordre Follo kommune jobber. Spørsmål og temaer vi berører i dette webinaret er: Hvem skal vi invitere? Hvor skal vi være? Hva skal temaet være? Hvilke verktøy skal vi bruke? Hvordan jobber vi med innsikt i problem og behov?

Her kan du sjå opptak av foredraga i dette webinaret.