Publikasjoner om Vitenskapelig arbeid

Kronikk: Samskaping skaper begeistring og ny giv Artikkel 11.12.2020
Kronikk: Regionalt hjelpekorps kan gi mer innovasjon Artikkel 09.10.2020
Byråkratiets kultur for kulturminner Foredrag 30.09.2020
Museumsreform og samfunnsroller Foredrag 25.09.2020
Dødelige hjem Foredrag 24.09.2020
Kronikk: Innovasjonsvettreglene Artikkel 13.08.2020
Populærvitenskapelig artikkel: Innovasjon og risiko Artikkel 30.06.2020
Hva kan kommunen gjøre for å lykkes med utvikling? Foredrag 27.05.2020
Det er tid for radikal innovasjon Artikkel 15.05.2020
Presentasjon av Kulturell berikelse – politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000–2019 Foredrag 13.05.2020
Hvordan snu befolkningsnedgang til oppgang? Artikkel 06.03.2020
An account of the academic institutionalisation of cultural policy research. A Nordic perspective. Artikkel 03.02.2020
Co-creation Foredrag 30.01.2020
Folkevalgte, ikke sov på vakt! Artikkel 03.01.2020
Innovasjon og risiko Foredrag 03.10.2019