Nyheter om Vitenskapelig arbeid

 • 5 tiltak for klimatilpassing

  Førebels resultat frå prosjektet Et mer klimarobust landbruk i Vestfold og Telemark er klar.

  17.09.2019

 • Engasjement og arrangement

  Ny bok om konsertarrangører fra tre av våre forskere.

  11.06.2019

 • Fritid, frihet og fellesskap

  Ole Marius Hylland og Åsne Dahl Haugsevje med ny bok for deg som jobber med lokalt kulturarbeid blant barn og unge

  30.04.2019

 • Boklansering: Iverksettelse

  Fredag 16. november lanseres boken Iverksettelse: Fire studier av kunst, autonomi og makt. Tre av Telemarksforskings forskere har bidratt i boka.

  14.11.2018

 • Foredrag om Urban Living Labs

  Forsker Christine Hvitsand holdt foredrag om innovasjons- og samskapingsplattformen Urban Living Labs på den nordiske konferansen «Inclusive Smart Cities» arrangert av BUFDIR 12.november.

  13.11.2018

 • Ny PhD: Ulikhet blant kunstnere i Norge

  Telemarksforsker Mari Torvik Heian disputerer onsdag 6. juni 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Kunstnere i Norge. Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger.

  05.06.2018

 • Ny bok av Knut Vareide: Hvorfor vokser steder?

  Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? Hva er de viktigste drivkreftene bak steders utvikling? Og hvordan kan steder påvirke sin egen vekst? Denne boka er skrevet for de som ønsker å forstå hvordan de strukturelle kreftene påvirker utviklingen på sitt sted og hvordan en kan skape vekst gjennom økt attraktivitet.

  07.03.2018

 • Ny bok: Politics and bueraucracy in the norwegian welfare state

  Halvard Vike, professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge og forskningsprofessor ved Telemarksforsking, har utgitt en bok som studerer utviklingen av den norske og skandinaviske velferdsstaten i et historisk og antropologisk perspektiv.

  15.12.2017

 • Ny bok: Forventningens kraft

  Heidi Haukelien og Halvard Vike fra Telemarksforsking med bok om psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad.

  03.11.2017

 • Ny bok: Dronningen i vikingtid og middelalder

  Seniorforsker Nanna Løkka ved Telemarksforsking er en av to redaktører for Dronning-boka som utgis på Spartacus forlag. Boka presenteres på Erkebispegården i Trondheim 31. oktober. Samtidig åpner Dronning Sonja utstillingen "Dronningens Ja" på samme sted.

  26.10.2017